Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

DSM voldoet aan de verwachtingen

Gepubliceerd 16-02-2023, 15:07
Geactualiseerd 20-01-2019, 11:00

DSM (AS:DSMN), dat voedingsingrediënten voor mens en dier en ingrediënten voor de cosmetica- en farma-industrie maakt, kwam vanmorgen met de vierde kwartaal- en jaarcijfers naar buiten. Het nu nog Nederlandse chemieconcern voldeed aan de eigen verwachtingen en tevens aan die van analisten. Meestal daalt de koers wanneer de cijfers in de prik zijn, maar DSM ging vanochtend positief uit de startblokken. In de vroege ochtendhandel ging de koers al vlot 4 procent hoger.

Vorig jaar zag DSM de omzet met 15 procent toenemen tot 8,39 miljard euro. Na aftrek van de operationele kosten, bleef daar 1,4 miljard euro EBITDA van over. Een stijging van slechts 1 procent ten opzichte van 2021. Hoewel DSM de hogere productiekosten goed kan doorbelasten aan de klant, gebeurt dit met vertraging. Daarom wogen de hogere kosten voor energie en grondstoffen toch nog zwaar op het resultaat. Ook had het last van de lagere vitamineprijzen. De nettowinst inclusief boekwinsten (de verkochte materialentak) bedroeg 1,72 miljard euro. Zonder deze eenmalige meevaller kwam de voor de verkochte materialentak aangepaste winst uit op 555 miljoen euro, een minnetje van 5 procent ten opzichte van 2021. De opbrengst van de materialentak werd voornamelijk gebruikt om schulden af te lossen. Daardoor daalde de netto schuld vorig jaar van 1,02 miljard euro naar slechts 87 miljoen euro.

DSM is momenteel bezig te fuseren met de Zwitserse geur- en smaakstoffenfabrikant Firmenich. Daarom kon het geen outlook afgeven anders dan het herhalen van de eerder afgegeven doelen voor de lange termijn. Wel zag DSM in het vierde kwartaal dat klanten minder orders plaatsten omdat ze eerst voorraden afbouwen. De verwachting is dat dit in de eerste maanden van dit jaar zal voortduren. Omdat DSM en Firmenich nog niet alle benodigde goedkeuringen van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen, is de aanmeldingstermijn voor beleggers in DSM recent verlengd tot in ieder geval 7 maart en mogelijk zelfs 11 april.

In het tweede kwartaal van 2022 keerde DSM een interim-dividend uit van 93 eurocent. Wanneer de fusie met Firmenich definitief is, is het gefuseerde concern voornemens een slotdividend uit te keren aan alle aandeelhouders van 1,60 euro zodat het totale dividend op 2,57 euro zal uitkomen. Dit is 2 procent op de huidige koers.

Nestlé heeft last van toegenomen kosten

Nestle (SIX:NESN) boekte in 2022 minder winst dan verwacht, hoewel de hogere grondstofkosten werden doorgerekend aan de klanten. De nettowinst daalde tot 9,3 miljard Zwitserse frank, terwijl analisten op 11,6 miljard frank rekenden. De netto winstmarge daalde met bijna een vol procent naar 9,8 procent. Vorig jaar bedroeg de nettowinst nog 16,9 miljard frank maar dat kwam door een eenmalige bate op de verkoop van een pluk aandelen L’Oreal. De oorzaak voor de lagere winst is het laag toegenomen volume van de verkopen. Analisten verwachtten een autonome groei van 8,6 procent waarvan 8 procent door hogere prijzen en 0,6 procent door volumegroei. In werkelijkheid kwam de autonome groei uit op 8,3 procent waarvan slechts 0,1 procent door hogere verkoopaantallen. De omzet groeide vorig jaar met 8,4 procent naar 94,42 miljard frank. Analisten gingen uit van 95,02 miljard frank.

Voor het lopende jaar verwacht Nestlé een autonome groei tussen de 6 en 8 procent. Dit is dus zeer voorzichtig en lager dan de afgelopen jaren. Toch voorziet de grootste levensmiddelenfabrikant ter wereld een hogere nettowinst dit jaar. Bij constante wisselkoersen zal de winst per aandeel naar verwachting dit jaar tussen de 6 en 10 procent stijgen. CEO Mark Schneider verwacht derhalve margeherstel en toch weer een prima jaar voor Nestlé. Om dit te onderstrepen verhogen de Zwitsers het dividend voor het 28e jaar op rij. Voorgesteld wordt het dividend met 0,15 frank te verhogen naar 2,95 frank. Ook zullen er 80 miljoen aandelen ingetrokken worden. Deze zijn inmiddels al ingekocht met het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen.

Op de Zwitserse beurs ging het aandeel slechts lichtjes lager van de hand.

Schneider ziet sterke vraag naar hun diensten

Ook het Franse technisch installatiebureau Schneider Electric (EPA:SCHN) gaf beleggers vandaag een blik in de boeken. Ondanks de prima resultaten vorig jaar, waren beleggers maar matig enthousiast. De koers steeg nog geen procent in lijn met de Franse hoofdindex.

De omzet nam organisch met 12 procent toe tot 34,18 miljard euro, waar er 33,63 miljard euro werd verwacht. De focus van klanten op elektrificatie, digitalisatie en duurzaamheid zorgde voor een sterke vraag naar de diensten van Schneider Electric. De nettowinst steeg met 9 procent naar 3,48 miljard euro. Dit was iets lager dan de analistenconsensus waar de lat op 3,52 miljard euro lag. De Fransen konden de kosteninflatie goed doorberekenen waardoor de operationele winst met 14 procent kon stijgen. Dit was dan weer beter dan de analistenverwachtingen.

Het dividend gaat met een kwartje omhoog naar 3,15 euro. Schneider voorziet dit jaar een groei van de operationele winst van 12 à 16 procent en een omzetgroei tussen de 9 en 11 procent.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.