Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Waarom is Bitcoin zo volatiel sinds de komst van zijn ETF?

Gepubliceerd 28-02-2024, 12:01
Geactualiseerd 09-07-2023, 12:32

Bitcoin, de bekendste cryptocurrency ter wereld, heeft de afgelopen tijd een buitengewone mate van volatiliteit laten zien, vooral sinds de introductie van zijn Exchange-Traded Fund (ETF). We werpen een blik op de recente prestaties van Bitcoin. Dit omvat de goedkeuring van de Bitcoin ETF door de SEC en de aanstaande halvering van BTC. We beoordelen of investeerders al toekomstig 'goed nieuws' hebben ingeprijsd op een manier die de prestaties van het activum meer onderdrukt heeft gehouden na de lancering van zijn ETF's op online brokers. Zal er opnieuw een halveringsrally plaatsvinden? Of moeten investeerders hun verwachtingen temperen?

Prijsschommelingen

De afgelopen maanden is Bitcoin een wervelwind van prijsschommelingen geweest, wat heeft geleid tot zowel opwinding als bezorgdheid onder investeerders. Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de goedkeuring van de Bitcoin ETF door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), die veel optimisme in de markt heeft gebracht. Deze ETF biedt institutionele en particuliere beleggers de mogelijkheid om indirect in Bitcoin te investeren via de traditionele effectenmarkt, waardoor de toegang tot het activum wordt vergemakkelijkt en de legitimiteit ervan wordt vergroot.

Maxim Manturov, hoofd van Investment Research bij Freedom Finance Europe, zegt: "Uitputting van de drijvende kracht achter de bitcoin-verkoop. De heersende opvatting suggereert een mogelijke uitputting van de drijvende kracht achter de recente bitcoin-verkoop. De belangrijkste bron van verkoopdruk is het Grayscale trust (GBTC), dat te maken heeft met aanzienlijke uitstroom. Winsten uit eerdere investeringen in genoemd bitcoin trust tegen een lagere waarde vergeleken met zijn netto activa vorig jaar, zijn een belangrijke drijvende kracht achter de correctie van bitcoin geweest. De geschatte uitstroom van $3 miljard is waarschijnlijk het gevolg van winstnemingen in plaats van herallocatie naar andere activa. Wat betreft sentiment is dit dus een klassiek "verkoop het nieuws" evenement.

Verwachting van verminderde uitstroom en stabilisatie: Het is waarschijnlijk dat een groot deel van de winstnemingen in het eerder genoemde bitcoin trust al heeft plaatsgevonden, wat naar verwachting de neerwaartse druk op Bitcoin vanuit deze specifieke bron zal verminderen. De snelheid van uitstroom zal naar verwachting afnemen, wat aangeeft dat de neerwaartse druk op Bitcoin grotendeels tot het verleden behoort."

Echter, in plaats van een langverwachte rally te zien na de lancering van de ETF, is Bitcoin blijven schommelen en heeft het zijn volatiliteitsniveau gehandhaafd. Sommige analisten suggereren dat dit te wijten kan zijn aan het feit dat veel investeerders al het nieuws van de ETF hadden ingeprijsd voordat het officieel werd aangekondigd. Dit kan hebben geleid tot een 'buy the rumor, sell the news'-scenario, waarbij investeerders winst namen zodra het nieuws daadwerkelijk werd bevestigd.

Maar er is goed nieuws! De afgelopen week hebben de nieuwe Amerikaanse bitcoin (BTC) spot exchange-traded funds (ETF's) opnieuw aanzienlijke kapitaalstromen aangetrokken. Er vloeide bijna $2,3 miljard netto naar deze ETF's. Deze toename ging gepaard met een afname van de uitstroom uit het Grayscale-fonds. Ondanks deze positieve ontwikkelingen waarschuwen analisten echter dat de leegloop uit het Grayscale-fonds mogelijk nog niet volledig tot stilstand is gekomen.

Halvering

Een andere factor die bijdraagt aan de volatiliteit van Bitcoin is de aanstaande halvering van BTC. Bitcoin-halvering is een gebeurtenis die ongeveer om de vier jaar plaatsvindt en resulteert in een halvering van de beloningen voor Bitcoin-miners. Dit vermindert de hoeveelheid nieuwe Bitcoin die op de markt wordt gebracht, waardoor de inflatie van het activum afneemt. Historisch gezien heeft de halvering van Bitcoin geleid tot prijsstijgingen, aangezien de vraag naar het activum toeneemt en het aanbod krimpt.

Echter, zoals we hebben gezien met de recente lancering van de ETF, kan de marktreactie op dergelijke gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn. Sommige investeerders zijn mogelijk al begonnen met het kopen van Bitcoin in anticipatie op de halvering, terwijl anderen liever aan de zijlijn blijven en de ontwikkelingen afwachten. Deze verdeeldheid onder investeerders kan bijdragen aan de volatiliteit van Bitcoin in de aanloop naar de halvering.

Wat kunnen investeerders verwachten in de komende maanden? Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen hoe Bitcoin zich zal gedragen, zijn er enkele factoren die een rol zullen spelen in zijn prijsvorming. Ten eerste zal de reactie van de markt op de goedkeuring van de ETF blijven evolueren naarmate meer investeerders zich bewust worden van de mogelijkheden die het biedt. Dit kan leiden tot verdere volatiliteit in de prijs van Bitcoin in de komende maanden.

Daarnaast zal de aanstaande halvering van BTC blijven fungeren als een bron van speculatie en marktbewegingen. Hoewel historische trends suggereren dat halveringen prijsstijgingen kunnen veroorzaken, is het belangrijk op te merken dat het verleden geen garantie biedt voor toekomstige resultaten. Investeerders moeten voorzichtig blijven en hun verwachtingen in overeenstemming brengen met de realiteit van de marktomstandigheden.

Ten slotte kan het nuttig zijn voor investeerders om hun portefeuilles te diversifiëren en niet al hun eieren in één mandje te leggen. Naast Bitcoin kunnen investeerders overwegen om in andere cryptocurrencies te investeren, evenals traditionele activa zoals aandelen, obligaties en edelmetalen. Exchange-Traded Funds (ETF's) zijn ook een handige manier om blootstelling te krijgen aan Bitcoin en andere crypto's, terwijl het risico wordt gespreid over een breed scala aan activa.

Terwijl Bitcoin blijft schommelen te midden van de goedkeuring van de ETF en de aanstaande halvering, is het belangrijk voor investeerders om realistische verwachtingen te hebben en hun portefeuilles dienovereenkomstig te beheren. Hoewel de toekomst van Bitcoin onzeker blijft, kunnen investeerders met geduld en een langetermijnvisie mogelijk profiteren van de kansen die deze innovatieve activaklasse te bieden heeft.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.