🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Intense week op internationale markten: Centrale banken aan zet

Gepubliceerd 30-07-2018, 16:44
ALVG
-

Na een "procedurele" vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week, waarvan de uitkomst weinig verrassend was, "zou deze week meer beweging kunnen brengen op de aandelenmarkten en de valutamarkt", aldus analisten van ING.

Volgers van het monetaire beleid zullen hun aandacht richten op de inflatiegegevens en de beslissingen over de rentetarieven van drie van de grootste centrale banken ter wereld. De Bank of Japan komt morgen bijeen; op woensdag is het de beurt aan de Amerikaanse Federal Reserve en op donderdag beslist de Bank of England over de rentestanden.

De belangrijkste indices in Azië, Europa en de Verenigde Staten volgen met spanning iedere beweging van de centrale banken. "Wanneer de top van de Bank of Japan dinsdag bijeenkomt, zullen ze bespreken hoe ze de bezorgdheid over hoe de afbouw van het enorme kwantitatieve versoepelingsprogramma ten aanzien van de liquiditeit van de obligatiemarkt kunnen wegnemen. Het doel van dit programma is om de inflatie op te trekken tot 2%, maar in juni bleven de prijzen die samen de kerninflatie-index vormen (zonder voedsel- en brandstofprijzen) onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar", aldus Greg Meier, US Investment Strategist van Allianz (DE:ALVG) Global Investors.

Geruchten over de Bank of Japan

Analisten van Bankinter herinneren eraan dat de yen vorige week maandag 2% won "bij geruchten dat de Bank of Japan het monetaire beleid tijdens de volgende vergadering zou kunnen aanscherpen, hetgeen zou kunnen leiden tot minder aankopen van obligaties". Het monetaire beleid dat de Bank of Japan al sinds 2016 handhaaft bestaat uit het negatief houden van de rentetarieven, het rendement op de Japanse 10-jarige staatsleningen op ongeveer 0% te stellen en aandelen via de beurs te kopen voor een waarde van 6 miljard yen. Volgens XTB "wil de Bank of Japan tegen het einde van deze maand overwegen of ze haar niet-conventionele monetaire stimuleringsbeleid kan verminderen".

De experts van Maccorp Exact Change zagen vorige week ook hoe de koers van de yen opveerde bij geruchten dat de Japanse centrale bank wijzigingen in haar kwantitatieve versoepelingsprogramma overwoog. "In feite zei de bank dat de inflatiedoelstelling van 2% al in 2015 bereikt had moeten zijn" voegden ze eraan toe. Maar totdat we zien wat er op de vergadering beslist wordt, zijn de geruchten niet meer dan geruchten. "Als de aangekondigde maatregelen niet worden doorgezet, kan de yen flink dalen", zei Miyazato Eiichi, financieel medewerker van Nanto Sapporo Brokerage onlangs.

Analisten van Bankinter gaan echter verder: "Japan gaat de rente niet verhogen, maar de boodschap die ze afgeven is het belangrijkste. Waarschijnlijk zullen ze verwijzen naar een aanscherping van het monetaire beleid in de komende kwartalen.”

De Fed, geen koerswijziging

Op woensdag beslist de Federal Reserve over de richting van het Amerikaanse rentebeleid. "Hoewel waarschijnlijk de Personal Consumption Expenditure (PCE) prijsindex in juni gelijk blijft op 2% - geheel volgens het plan van de Fed (de PCE-gegevens worden maandag gepubliceerd) - mag van de beleidsmakers wordt niet verwacht dat ze de tarieven verhogen voordat ze elkaar in september weer ontmoeten", zegt Greg Meier van Allianz Global Investors.

Deze inschatting wordt algemeen gedeeld onder analisten. "We verwachten niet dat de Fed het monetaire beleid nu zal veranderen, aangezien al twee stijgingen van de rentetarieven voor september en december dit jaar voorzien zijn", voegen experts van Monex Europe eraan toe.

"De Fed zal zijn routekaart van de FOMC-vergadering op 13 juni voor de verwachte renteverhogingen herhalen: twee extra verhogingen dit jaar (in september en december) tot 2,25%/2,50% en drie in 2019 tot 3%/3,25%", beaamt het Bankinter-team.

Bank of England: renteverhoging of niet?

Donderdag is het de beurt aan de Bank of England. In dit geval zijn analisten het niet met elkaar eens. Voor Greg Meier, "is het nog niet duidelijk of men zal beslissen de tarieven te verhogen. De werkloosheid in het VK is sinds het midden van de jaren zeventig niet zo laag geweest, maar de kerninflatie vertraagt en de angst voor een mogelijke 'harde Brexit' neemt toe."

De analisten van Monex Europe merken daarentegen op dat "de markten een renteverhoging van 25 basispunten lijken te verwachten. Daarmee zou de rente de 0,75% bereiken, het hoogste niveau sinds 2009. Op de geldmarkten wordt al een kans van 89,8% voor het verhogen van de rente verdisconteerd, maar toch is de situatie niet zo duidelijk, aangezien - zoals we al eerder gezien hebben - het sentiment op de markten abrupt kan veranderen. Daarbij zal donderdag het inflatierapport van de Bank of England worden gepubliceerd en vervolgens zal Gouverneur Mark Carney een persconferentie houden die cruciaal zou kunnen zijn voor het pond sterling, dat deze maand geen duidelijke richting heeft kunnen nemen."

Al met al een intense week op de internationale markten. De centrale banken zijn aan zet.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.