😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

EU overweegt verplichte versnelde afwikkeling aandelen

RedacteurBrando Bricchi
Gepubliceerd 25-06-2024, 20:14
© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
US500
-
DJI
-
DB1Gn
-
ENX
-

Ambtenaren van de Europese Unie hebben aangegeven dat nieuwe wetgeving nodig kan zijn om de afwikkeling van aandelentransacties binnen de EU te versnellen. Het doel is om de huidige afwikkelingsperiode van twee dagen terug te brengen tot slechts één werkdag, in lijn met recente veranderingen op Wall Street en andere Noord-Amerikaanse markten.

De 27 lidstaten van de EU hebben de noodzaak erkend om de doorlooptijd van aandelentransacties te verkorten op grote handelsplatformen zoals Deutsche Boerse (ETR:DB1Gn) en Euronext (EPA:ENX). Dit initiatief wordt gezien als een maatregel om het marktrisico te verminderen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn vorige maand al overgestapt op een afwikkelingsperiode van één dag (T+1) en het Verenigd Koninkrijk is van plan om eind 2027 een vergelijkbare verandering door te voeren.

Jennifer Robertson, een hoge ambtenaar bij de Europese Commissie, verklaarde tijdens een QED-evenement dat, hoewel de huidige EU-wetgeving de overgang naar T+1 niet verbiedt, wetgeving wel eens de voorkeursroute zou kunnen zijn vanwege de aanzienlijke weerstand van belanghebbenden die zich zorgen maken over de bijbehorende kosten. Ze benadrukte ook het belang van synchronisatie met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland om de samenhang van onderling verbonden kapitaalmarkten te behouden.

De beslissing over het al dan niet doorgaan met wetgeving zal worden genomen door de nieuwe Europese Commissie, die in de herfst aantreedt. De U.S. Securities and Exchange Commission heeft Europa aanbevolen een vaste datum voor deze overgang vast te stellen om vertragingen te voorkomen.

De effecten toezichthouder van de EU, ESMA, zal naar verwachting begin 2025 een mogelijke routekaart naar T+1 schetsen. Carsten Ostermann, hoofd van de afdeling markten van ESMA, sprak de hoop uit dat het plan eind dit jaar kan worden afgerond. Hij erkende dat er mogelijk een significante wetswijziging nodig is, aangeduid als een niveau 1-wijziging, om te zorgen voor een uniforme aanpak van de afwikkelingsversnelling. Ostermann merkte op dat sommige marktdeelnemers zich sterk verzetten tegen de verandering, wat in contrast staat met de consensusgedreven aanpak in de VS, en suggereerde dat een stuurgroep zou kunnen helpen om de overgang in goede banen te leiden.

De overgang naar een snellere afwikkelingscyclus maakt deel uit van een bredere inspanning van de EU om de efficiëntie en veiligheid van haar financiële markten te verbeteren. Het zal naar verwachting enkele jaren duren voordat de voorgestelde veranderingen volledig zijn doorgevoerd.

Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.