😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

EU stelt tarieven voor op Chinese elektrische voertuigen, streeft naar eerlijke handel

RedacteurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Gepubliceerd 22-06-2024, 15:13

In een belangrijke ontwikkeling in de internationale handelsbetrekkingen verduidelijkte de Duitse minister van Economie Robert Habeck vandaag tijdens zijn bezoek aan Beijing het standpunt van de Europese Unie over de voorgestelde tarieven op Chinese goederen. Habeck benadrukte dat de tarieven, met name op elektrische voertuigen (EV's), niet bedoeld zijn als strafmaatregelen tegen China. Deze verklaring komt op een moment dat de EU overweegt om aanzienlijke invoerheffingen op te leggen voor in China geproduceerde elektrische voertuigen, die volgens de EU oneerlijk worden gesubsidieerd door Beijing.

Tijdens de eerste plenaire sessie van een klimaat- en transformatiedialoog richtte Habeck zich tot Chinese ambtenaren en zei: "Het is belangrijk om te begrijpen dat dit geen strafheffingen zijn." Hij maakte een onderscheid tussen de aanpak van de EU en die van andere landen die in het verleden hun toevlucht hebben genomen tot strafheffingen, zoals de VS, Brazilië en Turkije.

De voorgestelde tarieven volgen op een negen maanden durend gedetailleerd onderzoek door de Europese Commissie, die onderzocht of Chinese bedrijven op oneerlijke wijze hebben geprofiteerd van overheidssubsidies. Habeck herhaalde dat eventuele compenserende rechten die voortvloeien uit het onderzoek van de EU bedoeld zijn om de voordelen voor Chinese bedrijven te compenseren en niet om ze te straffen.

De dialoog met Chinese ambtenaren werd gekenmerkt door een ontmoeting met Zheng Shanjie, voorzitter van de Chinese Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Habeck liet weten dat de EU-tarieven tot doel hebben een gelijk speelveld te creëren, waarop Zheng reageerde met de toezegging dat hij Chinese bedrijven zal beschermen.

De besprekingen tussen de EU en China vinden plaats tegen de achtergrond van China's waarschuwing op vrijdag dat de escalerende wrijvingen over elektrische voertuigen tot een handelsoorlog zouden kunnen leiden. Dit bezoek van Habeck is met name het eerste bezoek van een hoge Europese functionaris sinds de EU de nieuwe tarieven heeft voorgesteld, wat het belang van deze kwestie voor beide handelspartners aangeeft.

Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.