😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

EU gaat begrotingsdiscipline opleggen aan Frankrijk en zes andere lidstaten

RedacteurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Gepubliceerd 19-06-2024, 12:51
© Shutterstock
EUR/USD
-
FR10YT=RR
-

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat zij disciplinaire maatregelen zal nemen tegen Frankrijk en zes andere EU-landen omdat zij de limieten voor het begrotingstekort hebben overschreden. De tekorten, die grotendeels het gevolg zijn van de COVID-19 pandemie en de daaropvolgende energiecrisis na de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022, hebben het uitvoerend orgaan van de EU ertoe aangezet actie te ondernemen.

Tot de landen die met deze maatregelen worden geconfronteerd, die bekend staan als de buitensporigtekortprocedure, behoren België, Italië, Hongarije, Malta, Polen en Slowakije, naast Frankrijk, dat als op één na grootste economie van de EU onder de loep wordt genomen. De procedure is de eerste in zijn soort sinds de opschorting en daaropvolgende hervorming van de begrotingsregels van de EU in 2020, die oorspronkelijk bedoeld waren om buitensporig lenen tegen te gaan.

Het begrotingstekort van Frankrijk bedroeg 5,5% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2023 en zal naar verwachting licht dalen tot 5,3% in 2024. Deze cijfers overschrijden het EU-tekortplafond van 3% van het bbp. Daarnaast is de Franse staatsschuld gestegen tot 110,6% van het bbp in 2023, met verwachtingen voor een stijging tot 112,4% in 2024 en 113,8% in 2025, bijna het dubbele van de EU-limiet van 60%.

Als reactie op de matige prestaties van haar partij bij de Europese verkiezingen heeft de regering van president Emmanuel Macron nationale vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 30 juni en 7 juli. Door de komende verkiezingen en onderhandelingen met de Europese Commissie zal de nieuwe Franse regering een begrotingsstrategie voor de middellange termijn moeten ontwikkelen die in overeenstemming is met het stabiliteits- en groeipact.

De Commissie zal een zevenjarenplan voor Frankrijk voorstellen om het tekort en de schuld terug te dringen. Een ambtenaar van het Franse ministerie van Financiën verklaarde dat de regering die na de verkiezingen wordt gevormd, verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie met de Commissie over deze strategie.

Maar met de extreem-rechtse National Rally partij, geleid door Marine Le Pen, aan de leiding in de peilingen, kan de Commissie te maken krijgen met een regering die voorstander is van een meer eurosceptische en protectionistische economische houding. De partij van Le Pen pleit voor een lagere pensioenleeftijd, lagere energieprijzen en meer overheidsuitgaven, waardoor de markten zich zorgen maken over de fiscale gezondheid van Frankrijk.

Beleggers reageerden vorige week op de politieke onzekerheid door Franse activa te verkopen, wat leidde tot een aanzienlijke stijging van de Franse obligatierente - de grootste wekelijkse stijging sinds 2011 - en een waardedaling van bankaandelen. De volledige impact van deze ontwikkelingen zal zich ontvouwen wanneer Frankrijk zijn nationale verkiezingen nadert en begrotingsconsolidatiebesprekingen aangaat met de Europese Commissie.

Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.