😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

EU neemt nieuwe sancties tegen Rusland, verbiedt wederuitvoer LNG

RedacteurEmilio Ghigini
Gepubliceerd 20-06-2024, 10:54

De lidstaten van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe reeks sancties tegen Rusland, het 14e pakket dat is opgelegd vanwege het conflict in Oekraïne, aldus verklaringen van EU-diplomaten vandaag. De nieuwste sancties omvatten een verbod op de wederuitvoer van Russisch vloeibaar aardgas (LNG) in EU-wateren.

België, dat momenteel het voorzitterschap van de EU bekleedt, kondigde aan dat de nieuwe sancties bedoeld zijn om de doeltreffendheid van de bestaande maatregelen te versterken door mogelijke ontduikingswegen af te sluiten. De aankondiging benadrukte het engagement om de impact te maximaliseren door alle bestaande achterpoortjes te elimineren.

De beraadslagingen over deze sancties duurden meer dan een maand, waarin bepaalde voorstellen werden afgezwakt. Met name Duitsland had invloed op de afzwakking van een voorstel dat dochterondernemingen van EU-bedrijven buiten het blok zou hebben verplicht om contractuele clausules op te nemen die de wederuitvoer van hun goederen naar Rusland zouden hebben verboden.

Dit voorstel maakte deel uit van een bredere EU-strategie om te voorkomen dat Rusland technologie voor tweeërlei gebruik verkrijgt, zoals onderdelen van wasmachines, die voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt.

Een EU-diplomaat gaf aan dat Duitsland had gevraagd om een gedetailleerde beoordeling van de mogelijke gevolgen van deze maatregel, waardoor de deur open blijft voor de mogelijke opname ervan in toekomstige sanctiepakketten.

Het onlangs ingestelde verbod op de doorvoer van LNG is de eerste directe restrictie van de EU op Russisch aardgas. Desondanks hebben gasmarktspecialisten erop gewezen dat het verbod waarschijnlijk geen significante impact zal hebben.

Dit komt omdat de EU Russisch gas blijft kopen en het volume van de LNG-overladingen via EU-havens naar Azië naar schatting slechts 10% van de totale Russische LNG-export uitmaakt.

Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.