😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

Groeiende tekorten aan commodities

Gepubliceerd 14-02-2022, 14:53

Een van de onverwachte uitkomsten van de coronacrisis is, dat zij de zwakheden van onze geglobaliseerde economie onbarmhartig heeft blootgelegd. Zo raakten al heel snel de supply chaines verstoord en dat mondde bijvoorbeeld uit in grote tekorten aan halfgeleiders voor de Europese automobielindustrie.

De pandemie lijkt definitief op de terugtocht, maar de malheur voor de economie lijkt vooralsnog aan te houden. Er dreigt over een brede linie tekorten aan commodities. Die tekorten variëren van metalen tot tekorten aan agrarische producten.

Op de London Metal Exchange doen spotprijzen nu meer dan voor levering op termijn. De handel wil zich perse vergewissen van tijdige levering. Het onrustbarende is dat tekorten in heel de keten voorkomen, waardoor buffers nu weel heel mager zijn.

De tekorten zijn onder andere toe te schrijven aan beperkingen in de productie, maar ook aan gebrekkige investeringen en beperkingen vanwege corona. Daardoor kunnen energieprijzen de lucht in. Zo zijn in Europa de gastanks slechts voor 35% gevuld en dat is ver beneden het vereiste niveau voor de tijd van het jaar.

Maar ook dreigt er een tekort aan koffiebonen. Reserves voor arabicakoffie zijn in meer dan 20 jaar niet zo laag geweest. En dan hebben we het nog niet over de dreigend e tekorten voor lithium. Citibank is bang dat prijzen voor dit metaal nog veel verder moeten stijgen om vraag en aanbod in balans te krijgen.

De wereld na de pandemie zou nooit meer dezelfde worden als de wereld van voor de pandemie, zo voorspelden sombermannen. Misschien krijgen ze meer gelijk dan hen lief is.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.