Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

De uitgifte van twee nieuwe obligaties vormt belangrijke mijlpaal voor Lufthansa

Gepubliceerd 16-11-2021, 12:06
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft zopas anderhalf miljard euro bijgetankt op de primaire markt. Dankzij deze operatie, die in twee lijnen is uitgegeven, hoeft Lufthansa (DE:LHAG) niet langer een beroep te doen op het steunpakket dat het van de Duitse overheid kreeg toen de pandemie in alle hevigheid woedde.

Concreet heeft Lufthansa twee nieuwe leningen geplaatst: de ene met een looptijd van 2 jaar, de andere vervalt in mei 2027. De respectievelijke coupons liggen op 1,625% en 2,875% voor een emissiebedrag van 600 en 900 miljoen euro.

Lufthansa

De obligatie met vervaldag op 16 mei 2027 en een coupon van 2,875% bijvoorbeeld noteert bij de eerste handel op de secundaire markt rond 100,02% van de nominale waarde, een stijging ten opzichte van de emissieprijs van 99,38%. Hiermee ontvangt de belegger een rendement van 2,87%. De lening in coupures van 100.000 heeft een "Ba2" rating bij Moody's in de high-yield categorie.

Een steunpakket van 9 miljard euro

Met deze operatie draait de grootste Europese groep in luchttransport een belangrijke bladzijde om. Het bedrijf kan zich vroeger dan voorzien losmaken van het in 2020 van de Duitse overheid ontvangen steunpakket dat het kreeg om - ten gevolge van covid-19 - het bankroet te vermijden. "Dankzij de groeiende vraag naar vliegreizen, de snelle herstructurering en transformatie van de groep en het vertrouwen van de markten in de onderneming hoefden we niet langer een beroep te doen op het Duitse steunplan", verklaarde Lufthansa in een persbericht.

In dat steunplan van de Duitse regering werd er oorspronkelijk tot 9 miljard euro aan steunmaatregelen en leningen voorzien. Daarvan gebruikte het bedrijf er uiteindelijk ongeveer 3,8 miljard euro. Daarbij ook circa 306 miljoen euro waarmee de Duitse overheid een belang nam in het kapitaal van de vliegmaatschappij. Berlijn is van zins die participatie (14% van het huidige kapitaal) ten laatste in oktober 2023 terug van de hand te doen.

Om bestaande passiva en stabiliteitsplannen van de overheid te herfinancieren heeft het bedrijf sinds de herfst van 2020 al heel wat stappen gezet. Het kon daarbij profiteren van het vertrouwen van de markten en de beleggers.

Een vloedgolf van nieuwe leningen

In november 2020 maakte het bedrijf al een geslaagde comeback op de kapitaalmarkten met een converteerbare obligatie voor een totaal bedrag van 600 miljoen euro en een obligatie van 1 miljard euro. Ook in februari 2021 lanceerde Lufthansa met succes een obligatie van 1,6 miljard euro. In juli 2021 volgde er nog een nieuwe obligatie voor een bedrag van 1 miljard euro. In oktober 2021 voerde de maatschappij tevens een kapitaalsverhoging door van 2,2 miljard euro en heel recent wendde ze zich dus tot de beleggers en gaf ze voor het equivalent van 1,5 miljard euro nieuw schuldpapier uit.

Opnieuw een operationele winst

We geven nog mee dat Lufthansa, dat zijn allereerste operationele winst liet optekenen sedert het begin van de gezondheidscrisis, ook steun en leningen kreeg die gewaarborgd werden door andere Europese landen waar het dochterondernemingen heeft. Dat is ook in België het geval waar het moederbedrijf van Brussels Airlines voor 290 miljoen euro hulp kreeg onder de vorm van een lening van de Belgische overheid.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.