💼 Bescherm uw portfolio met de AI-aandelenselecties van InvestingPro − NU met tot wel 50% KORTINGBENUT DE SALE

Beleggen tegen wil en dank!

Gepubliceerd 20-01-2022, 14:38

ESG is erg populair in Europa. Steeds meer euro's vloeien die hoek in, ook als het gaat om passieve beleggingsfondsen. De instroom is zo groot dat een aantal fondsmanagers van ETF's hebben besloten hebben om hun fonds op de ESG-leest te schoeien.

Daar is niet iedere vermogensbeheerder erg gelukkig mee. Ze voelen zich overdonderd en voor het blok gezet. Hen wordt niets gevraagd en alleen maar meegedeeld.

Een tweede bezwaar is dat de vermogensbeheerders soms helemaal niet te spreken zijn over de koerswijziging. De beleggingsdoelstelling van de vermogensbeheerder kan immers een heel andere zijn dan die van het heringerichte fonds. Sommige vermogensbeheerders denken bijvoorbeeld een slaatje te kunnen slaan door niet mee te gaan met de 'ESG gekte' en in plaats daarvan bijvoorbeeld zwaar in fossiel te gaan of te blijven.

Het is dus allemaal een kwestie van heldere communicatie! Of toch niet?! Er bestaat niet zoiets als een aandeelhoudersregister voor ETF's. Fondsbeheerders weten zodoende niet wie hun aandeelhouders zijn en dat maakt een effectieve communicatie moeizaam. 'Ongelukjes' zijn derhalve niet te vermijden, laat staan een diepgaand verschil in opvattingen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.