🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 50% benutten

Advertentieopbrengsten stuwen winst Amazon

Gepubliceerd 30-10-2023, 14:02
MSFT
-
EQNR
-
GOOGL
-
AMZN
-
NG
-
EQNR
-
GOOG
-
CARR
-

Gisteren publiceerde het Amerikaanse ministerie van Handel de groeiramingen van de economie in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal groeide de economie nog met 2,1 procent, in het derde kwartaal trok de groei aan tot maar liefst 4,9 procent. Economen hielden vooraf rekening met een groei van 4,7 procent. Vorige week becijferde de Atlanta Fed, op basis van onder andere de sterke detailhandelsverkopen, een economische groei in het derde kwartaal van 5,4 procent. Het voorlopige officiële groeicijfer kan bij de tweede raming zo maar naar boven bijgesteld worden. Van de 4,9 procent groei komt 2,7 procentpunt voor rekening van de binnenlandse bestedingen en 1,3 procentpunt komt op het conto van de voorraadvorming in aanloop naar de feestdagen. In het afgelopen kwartaal zijn de gemiddelde Persoonlijke Consumentenuitgaven (PCE) gestegen van 2,5 naar 2,9 procent op kwartaalbasis.

De beleggers zijn op dit moment gefocust op de kwartaalcijfers van de beursgenoteerde bedrijven maar zullen vanmiddag zeker ook oog hebben voor de publicatie van de PCE-indices over de maand september. De uitkomsten kunnen bepalend zijn voor het monetaire beleid van de Fed en kunnen derhalve de financiële markten in beweging zetten.

Carrier Global

Carrier Global (NYSE:CARR), de specialist in koelen, verwarmen en klimaatbeheersing in gebouwen, rapporteerde gistermiddag de derde kwartaalcijfers. De vergelijkbare omzet groeide met 3 procent naar 5,73 miljard dollar op jaarbasis. Dit lag iets onder de analistenconsensus van 5,85 miljard dollar. De winstgevendheid daarentegen kreeg een enorme boost omdat de brutowinstmarge met 400 basispunten is verbeterd. Hierdoor steeg de operationele winst met maar liefst 21 procent naar ruim 1 miljard dollar. Onderaan de streep steeg de winst per aandeel van 70 dollarcent naar 89 dollarcent.  Analisten hielden rekening met een stijging van de genormaliseerde winst per aandeel naar 78 cent. De beter dan verwachte winstcijfers zijn voor Carrier Global aanleiding geweest om de winstverwachtingen voor heel 2023 te verhogen van 2,55 tot 2,65 dollar naar 2,70 dollar per aandeel. De overname van de Duitse warmtepompenspecialist Viessmann ligt volgens de Amerikanen op schema. Na een volatiele handelsdag in Carrier Global sloot het aandeel 1,3 procent lager. 

Amazon

Gisteravond nabeurs publiceerde Amazon (NASDAQ:AMZN) de derde kwartaalcijfers. De winst per aandeel lag met 94 dollarcent veel hoger dan de 58 dollarcent analistenconsensus. De fors betere winstgevendheid is met name toe te schrijven aan kostenbesparingen op personeel. Binnen een jaar tijd is het personeelsbestand met 27.000 gekrompen. Bovendien werd afscheid genomen van een aantal verlieslatende activiteiten. De operationele marge is uitgekomen op 7,8 procent, dit is de hoogste marge sinds 2021. Niet alleen de winst maar ook de omzet, die met 13 procent steeg naar 143,1 miljard dollar, lag boven de verwachting van analisten. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van de advertentie-inkomsten met 26 procent. Derde partijen en grote merknamen gaven meer uit aan online marketing. De omzet bij Amazon Web Services (AWS) steeg met 12 procent in lijn met de verwachtingen naar 23,1 miljard dollar. De groei van de clouddienstverlening lag fors lager dan de groei bij Microsoft (NASDAQ:MSFT) (Azure) met 29 procent en Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud met 22 procent. In de toelichting op de omzetcijfers gaf Amazon aan dat de investeringen in kunstmatige intelligentie voor verdere omzetgroei bij AWS zullen gaan zorgdragen.

De omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal (holiday season) zijn volgens analisten wat aan de magere kant. Beleggers belonen het sterke derde kwartaal van Amazon met een hogere opening van het aandeel met ongeveer 6 procent. 

Equinor

De grootste Noorse olie- en gasproducent Equinor (OL:EQNR), voorheen Statoil (NYSE:EQNR), opende vanochtend de boeken. De genormaliseerde inkomsten daalden van 24,47 miljard dollar een jaar geleden naar 8,02 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Deze enorme daling van de inkomsten is het gevolg van de sterke daling van de gasprijs. In augustus 2022 piekte de Europese gasprijs op 300 euro per megawattuur (MWh). In augustus van dit jaar schommelde de gasprijs rond 50 euro per MWh. Analisten hielden al rekening met de gedaalde gasprijzen en schatten de inkomsten van Equinor nog lager in, namelijk op 7,59 miljard dollar. De beter dan verwachte inkomsten zijn vooral toe te schrijven aan de 12 procent hogere olieproductie in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. De lagere gasproductie in het derde kwartaal was het gevolg van de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de gasinstallaties op het Troll A-platform. Equinor verwacht over heel 2023 ongeveer 1,5 procent meer olie en gas te produceren dan in 2022.

De aandeelhouders (de Noorse staat bezit 67 procent) worden beloond met een regulier kwartaaldividend van 30 dollarcent en een buitengewoon dividend van 60 dollarcent. Bovendien wordt er een start gemaakt met de vierde tranche van het inkoopprogramma eigen aandelen met een omvang van 1,67 miljard dollar. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalcijfers. Rond het middaguur stond het aandeel Equinor ruim 3 procent hoger. 

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.