😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

Amerikaanse toezichthouders vinden fouten in noodplannen van grote banken

RedacteurBrando Bricchi
Gepubliceerd 21-06-2024, 21:14
© Reuters.
C
-
BAC
-
GS
-
JPM
-

Amerikaanse bankregulatoren hebben belangrijke problemen vastgesteld in de "levenstestamenten" van vier prominente banken, waaronder Citigroup, Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS) en NYSE:JPM. Deze banken worden geconfronteerd met uitdagingen in hun strategieën voor een ordelijke afbouw van hun derivatenportefeuilles in het geval van een faillissement of financiële onrust.

Het plan van Citigroup onthulde onnauwkeurigheden in de berekening van het kapitaal en de liquiditeit die nodig zijn voor een ordelijke afwikkeling van de derivatenportefeuille. De systemen van de bank bleken ook onvoldoende in staat om zich aan te passen aan geactualiseerde stressscenario's en aannames.

Bank of America's living will to failed to demonstrate the capacity to incorporate dates beyond the typical business-as-usual operations for spot derivatives and trading positions when estimating the resources needed.

Het resolutieplan van Goldman Sachs werd bekritiseerd omdat het onvoldoende rekening hield met de complexiteit en de gedetailleerde informatie die nodig is om de timing, de kosten en de uitdagingen die gepaard gaan met het afwikkelen van zijn derivatenposities precies te meten.

De aanpak van JPMorgan Chase (NYSE:JPM) om de kapitaal- en liquiditeitsbehoeften in verband met zijn derivatenportefeuille te berekenen, werkte bepaalde economische omstandigheden niet effectief bij, zoals bleek tijdens een toetsing door de toezichthouder.

Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak voor deze banken om de tekortkomingen in hun levenstestamenten aan te pakken om ervoor te zorgen dat ze hun derivatenportefeuilles effectief kunnen beheren onder financiële druk. De focus van de toezichthouders op deze kwesties duidt op een voortdurende inspanning om de stabiliteit en veerkracht van het financiële systeem te behouden.

Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.