Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Powell tempert de verwachtingen

Gepubliceerd 05-02-2024, 15:01
Geactualiseerd 20-01-2019, 11:00

Woensdagmiddag na het rentebesluit liet de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) duidelijk weten dat de Fed geen haast heeft om de rente te verlagen. Daarbij lijkt het ook uitgesloten dat in maart de eerste renteverlaging plaats zal vinden. Dit werd nogmaals bevestigd door Powell zelf in een interview aan “60 Minutes” afgelopen weekend. Er werd door de Fed-voorzitter verder stilgestaan bij de veerkrachtigheid van de Amerikaanse economie. Doordat de economie momenteel zo sterk presteert heeft de Fed meer ruimte om het verlagen van de rente voorzichtig te kunnen benaderen. Powell benadrukte in het interview duidelijk dat er geen kant-en-klare oplossing is voor de huidige situatie. Volgens de Fed staat de economie er goed voor en zien ze een verdere afzwakking van de inflatie. Het grootste pijnpunt zit in de duurzaamheid van de daling. Powell en consorten zijn er nog niet geheel van overtuigd dat dit het geval is en willen daardoor meer bevestiging zien uit inkomende macro-economische cijfers.

De veerkracht van de Amerikaanse economie werd afgelopen vrijdag nogmaals bevestigd toen het banenrapport over de maand januari werd gepubliceerd. De verwachting was dat de Amerikaanse economie 187.000 banen had toegevoegd, echter dit kwam uit op bijna het dubbele namelijk 353.000 nieuwe banen. Daarnaast stabiliseerde de werkloosheid onverwachts en liet de loongroei een stevige stijging zien. Door deze ijzersterke macro-economische cijfers daalden de verwachtingen omtrent een renteverlaging in maart stevig. Dat de rente verlaagd wordt schat men momenteel op een kans van 15 procent. Dit is fors lager ten opzichte van een week geleden toen de kans nog werd ingeschat op 46 procent.

Investeringsplannen Amerikaanse Big Tech goed nieuws voor ASML en ASMI

Afgelopen week kwam het cijfergeschut voorbij van de grootste Amerikaanse technologiegiganten. Wat opviel waren de investeringsplannen in zowel de cloud als in kunstmatige intelligentie. Volgens zakenbank Jeffries zal Microsoft (NASDAQ:MSFT) dit boekjaar zo’n 50 miljard dollar gaan investeren, een stijging van 57 procent ten opzichte van vorig jaar. De investeringen van Alphabet (NASDAQ:GOOGL) worden geraamd op 39 miljard dollar, ten opzichte van 32 miljard dollar vorig jaar. Meta verwacht dit jaar 37 miljard dollar te gaan investeren. Bij Amazon (NASDAQ:AMZN) verwacht men dat de investeringen hoger zullen uitvallen dan in 2023 toen er voor 43 miljard dollar werd geïnvesteerd.

Naast de gebruikelijke begunstigden van deze investeringen zoals Nvidia (NASDAQ:NVDA) en AMD (NASDAQ:AMD), die groot zijn op het gebied van kunstmatige intelligentiechips, zouden ook ASML (AS:ASML) en ASMI (AS:ASMI) van deze investeringen moeten profiteren. De investeringsplannen moeten resulteren in meer vraag naar geavanceerde logic- en geheugenchips, wat op zijn beurt zal moeten leiden tot meer orders voor zowel ASML als ASMI. Wanneer de plannen daadwerkelijk leiden tot een stijging van het aantal orders voor ASML dan lijkt de afgegeven verwachting voor 2024 aan de conservatieve kant. Volgens het concern uit Veldhoven zal de omzet van 2024 gelijk zijn aan de omzet van 2023. In 2025 wordt verwacht dat de stijging van de omzet weer rondom de 20 procent zal gaan uitkomen.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.