🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Omslag conjunctuurbarometer

Gepubliceerd 22-03-2024, 15:01
US500
-
DJI
-
KPN
-

Afgelopen woensdag liet de centrale bank van Amerika (Fed) niet alleen de rente ongemoeid maar ook de drie geprognotiseerde rentedalingen van 25 basispunten dit jaar bleven staan. Beleggers reageerden opgelucht op de ongewijzigde renteverwachting door de monetaire beleidsbepalers. De positieve stemming van de beleggers ijlde gisteren nog na op Wall Street. Alle drie de indices bereikten intraday nieuwe recordstanden. De Dow Jones-index nadert met rasse schreden de 40.000 puntengrens.

PMI-index

Gisteren publiceerde de data-analist S&P Global de voorlopige inkoopmanagersindices (PMI)  over de maand maart. De PMI van de dienstensector liet een daling zien van 52,3 naar 51,7. Deze daling was sterker verwacht. Vooraf werd er rekening gehouden met een daling naar 52. De industrie daarentegen liet onverwacht een stijging van de economische activiteiten zien. De PMI steeg van 52,2 naar 52,5. Economen hadden een daling naar 51,8 voorspeld.

De samengestelde PMI-index (combinatie van de dienstensector en de industrie) daalde licht van 52,5 naar 52,2. In de toelichting op deze uitkomsten gaf S&P Global aan dat er nog steeds sprake is een groei van het aantal nieuwe orders. De sterke vraag zorgt ervoor dat de inflatoire druk ook in maart zal aanhouden ondanks de afnemende groei van de economische activiteiten in de dienstensector. 

LEI-index

The Conference Board kwam gisteren met de uitkomsten van de Leidende Indicatoren (LEI) voor de Amerikaanse economie naar buiten. De LEI-index is een conjunctuurbarometer voor het economisch klimaat. Voor het eerst in twee jaar tijd liet deze index een stijging zien. In februari liep de index met 0,1 procent op. Een maand eerder was er nog sprake van een daling van 0,4 procent. De LEI-index is een gewogen gemiddelde van tien deelindexen. Hiervan zijn er drie financiële componenten en zeven niet-financiële componenten. De financiële componenten zoals de S&P 500 index (recordstand) en de Leading credit index (het aantal inverse renteseries) hadden een positieve bijdrage. Van de niet-financiële componenten droegen de woningbouwvergunningen, het consumentenvertrouwen en het gemiddelde aantal gewerkte uren in de industrie bij aan de omslag van een daling naar een stijging van de Lei-index. Volgens de conference Board is het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk omdat er nog altijd sprake is van economische tegenwind. 

YouYou

KPN (AS:KPN) heeft toestemming gekregen van de toezichthouder ACM om de Nederlandse activiteiten van Youfone over te nemen. Na onderzoek van de toezichthouder kan geconcludeerd worden dat de overname geen significant effect heeft op KPN om andere mobiele aanbieders wel of niet toe te laten op het eigen mobiele netwerk. Het prijseffect op mobiele abonnementen ligt ergens tussen min 0,4 en plus 0,7 procent. De negatieve gevolgen voor de consumenten van deze overname is vrijwel nihil. Youfone is met 580.000 klanten al actief op het netwerk van KPN. Met de overname is een bedrag gemoeid van 200 miljoen euro. Dit is 345 euro per klant. Gemiddeld betalen Nederlanders 16,80 euro voor een mobiel abonnement per maand. Op jaarbasis is dit 200 euro.  Youfone blijft net zoals Simyo zelfstandig opereren binnen KPN. Rond het middaguur noteerden de aandelen KPN ruim een half procent hoger.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.