🧮 Kiest u aandelen nog steeds op de ouderwetse manier? Dan is het tijd om van de kracht van AI te profiteren!
KORTING van 50% benutten

Meer dan 4% jaarlijks rendement op Repsol in coupures van 1000 euro

Gepubliceerd 09-07-2013, 18:21
REP
-
EXAH
-
CAL
-
CALL
-

Op de primaire obligatiemarkt deed de petroleumgroep Repsol vorige week een beroep op de beleggers. De Spaanse onderneming haalde daarbij exact 1,458 miljard euro op.

De nieuwe obligaties leveren een per kwartaal uitbetaalde vaste coupon van 3,50% op (0,875% x 4) en bereiken hun eindvervaldag op 1 juli 2023. Een bijzonderheid van deze emissie is dat de uitgever over de mogelijkheid beschikt om de lening na elke uitbetaling van de interesten terug te betalen. De volgende inkoopoptie (call) kan op 1 oktober 2013 gelicht worden.

Qua ratings staat deze ‘senior unsecured’ emissie bij Standard & Poor’s BBB- genoteerd, dat is op één stap afstand van de highyieldcategorie (speculatief).

Op de secundaire markt haalt de belegger een jaarlijks rendement van 4,2%, vermits de huidige prijs 94,85% van de nominale waarde bedraagt. Als hij zich op dit ogenblik wil positioneren op dit effect zal hij bovendien slechts 11 dagen opgelopen rente moeten betalen.

Repsol is actief in de ontginning, de productie, het transport en de raffinage van petroleum en gas. Het voerde in mei laatstleden zijn grootste obligatie-uitgifte in 12 jaar uit, met de uitgifte van 1,2 miljard euro aan obligaties tegen de laagste rente die sinds de invoering van de euro door een Spaanse groep betaald werd (2,718% over een looptijd van zeven jaar – de obligatiefiche vindt u hier).

Nettowinst steeg tijdens het eerste kwartaal tot 637 miljoen euro

Repsol volgt een strategie waarbij activa verkocht worden om de verliezen te dekken die het gevolg waren van de nationalisatie van YPF in Argentinië in 2012. De onderneming heeft de eerste drie maanden van het jaar afgesloten met een lichtjes gestegen nettowinst (+1,3%), die meer bepaald toe te schrijven was aan de verhoging van de productie, zo meldde de Spaanse maatschappij.

De EBITDA (brutobedrijfsoverschot) kwam in die periode uit op 1,942 miljard euro, wat jaar op jaar een stabilisatie weerspiegelt (+0,8%). De totale productie van de groep is tijdens het eerste kwartaal met 11% gestegen tot het equivalent van 360.300 olievaten per dag dankzij onder meer nieuwe activiteiten in de Verenigde Staten, Spanje, Brazilië, Rusland en Bolivia*.

Wat, ten slotte, de actualiteit betreft, heeft de raad van bestuur van de maatschappij op 26 juni laatstleden unaniem een minnelijke schikking die voorgesteld werd door de Argentijnse regering inzake het conflict over de nationalisatie van het filiaal YPF in 2012 (Figaro.fr: Nationalisation YPF: Repsol rejette une offre).

(*) Romandie.fr, Repsol: le bénéfice net progresse au 1T, tiré par la production

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.