🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Marktbeeld 15 maart 2024

Gepubliceerd 15-03-2024, 09:39
SHEL
-
DLTR
-
BTC/USD
-
  • De Amerikaanse winkelketen Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) gaat 1.000 locaties sluiten. Op al die locaties wordt nu verlies gedraaid. In het vierde kwartaal verloor het bedrijf 1,7 miljard dollar.
  • Van de negen onderzeese kabels die Zuid Afrika van Internet voorzien zijn er momenteel vier beschadigd. Eén terroristische daad kan dus snel een enorm chaos in de wereld brengen. Dat maakt afhankelijkheid van kwetsbare infrastructuur wel akelig duidelijk.
  • De man die zelf zegt de uitvinder van bitcoin te zijn heeft een tegenvaller te verwerken gekregen. Een rechter vindt zijn verhaal ongeloofwaardig en denkt dat hij dus liegt. Craig Wright probeerde met zijn beweringen anderen boetes op te leggen omdat zijn copyright geschonden zou worden. Volgens de rechter heeft hij echter in geen enkel opzicht iets te doen gehad met de uitvinding van bitcoin.
  • In Nederland gaat het minimumloon later dit jaar waarschijnlijk omhoog. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voor.
  • Shell (AS:SHEL) heeft haar klimaatdoelstellingen verzwakt. Ook zal het bedrijf minder geld stoppen in de ontwikkeling van duurzame energie. Dit alles volgens de CEO om meer geld naar aandeelhouders te kunnen overmaken. Iemand moet de schuld voor hun gebrek aan actie krijgen en dat zijn dus die vreselijke aandeelhouders geworden. Als nu iedereen zijn of haar aandelen Shell dumpt, dan zullen we eens zien hoe vervelend hij die aandeelhouders gaat vinden.
  • TikTok heeft in Italië een boete van 10 miljoen euro gekregen. het deed te weinig toen kinderen zichzelf begonnen te mishandelen voor een bepaalde trend. Het feit dat ze hun eigen richtlijnen daarmee overtraden nam de rechter ze kwalijk.
  • Zuid Korea wil wat gaan doen aan de Zuid Korea Korting die op aandelen bestaat. Aandeelhouders van bedrijven genoteerd in Zuid Korea hebben weinig te zeggen en dus vrijwel geen rechten. Dat maakt dat de aandelen minder interessant zijn voor beleggers. Daar komt dus die korting van.
  • Bitcoin is fors aan het dalen, maar staat nog wel hoger dan een week geleden.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.