🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Loopt de ECB achter de feiten aan?

Gepubliceerd 20-05-2022, 15:05

Gisteren publiceerde de Europese Centrale Bank (ECB) de notulen van de laatste vergadering in april. De monetaire beleidsmakers hebben jarenlang maatregelen genomen om de inflatie in de eurozone structureel in de buurt van de 2 procent te krijgen. Er zijn zelfs tijden geweest dat de ECB ten strijde trok tegen deflatie.

De geest is uit de fles

Hoe anders is het nu. De mondiale recessie als gevolg van de lockdown maatregelen om de coronapandemie de kop in te drukken, hebben monetaire beleidsmakers en overheden doen besluiten om een enorme steunoperaties in het leven te roepen. Hierdoor werd de vraag volgens het “Keynesiaanse model” sterk aangewakkerd. Deze aanpak bleek succesvol omdat er sprake was van de kortste economische recessie ooit. Producenten konden in eerste instantie voldoen aan de gestegen vraag omdat er genoeg voorraad voorhanden was. De schoen begon echter te wringen toen de voorraden als sneeuw voor de zon verdwenen en de vraag verder toenam. Toeleveranciers kregen moeite om aan de vraag te voldoen omdat er schaarste ontstond aan grondstoffen, materialen en gekwalificeerd personeel.

De situatie werd nog verergerd door de oorlog in Oekraïne waardoor de prijzen van olie en gas de pan uit zijn gerezen.

De wereldwijde disruptie in toeleveringsketens, gestegen energie- en grondstofkosten en in delen van de wereld personeelstekorten hebben ervoor gezorgd dat de inflatiegeest uit de fles is.   

Explosieve stijging

Vanochtend maakte het Duitse bureau voor de statistiek, Destatis, bekend dat de producentenprijzen in de maand april met 33,5 procent zijn gestegen op jaarbasis. Deze explosieve groei komt ook tot uitdrukking in de stijging van 2,8 procent op maandbasis

De inflatie in de eurozone bedroeg in april 7,4 procent. De kerninflatie, zonder rekening te houden met de volatiele prijzen van energie en voeding, is verder gestegen van 3 naar 3,5 procent. De monetaire beleidsbepalers kijken met name naar de ontwikkeling van de kerninflatie. Zij maken een inschatting voor de middellange termijn in hoeverre de gestegen inflatie kan beklijven op een niveau van ongeveer 2 procent.

De tweede ronde

De kritiek op het monetaire beleid van de ECB neemt hand over hand toe. Bij de huidige torenhoge inflatie past geen negatieve rente. Met andere woorden de centrale bank loopt achter de feiten aan.

Om te voorkomen dat de financiële markten het vertrouwen verliezen in de ECB worden de beleidsmakers gedwongen om in actie te komen. Met het argument dat monetaire verkrapping geen oplossing biedt voor de problemen in de aanvoerketens en de hogere energieprijzen komen zij niet meer weg. Door monetair te verkrappen wordt het duurder om geld te lenen en zal daardoor de vraag afnemen. De ECB staat voor de uitdaging om de tweede ronde effecten, denk hierbij onder andere aan de loonprijsspiraal, zo goed mogelijk te managen om de inflatoire druk te verminderen. Het is vrijwel zeker dat in de eerstvolgende beleidsvergadering in juni de weg wordt vrijgemaakt om voor het eerst in tien jaar een 25 basispunten renteverhoging door te voeren in juli. 

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.