Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Koopimpuls voor waarde aandelen

Gepubliceerd 14-03-2019, 17:12
AEX
-
HEIN
-
REL
-
WLSNc
-
CL
-
ULVR
-

Herzieningsvoorstel Solvency II gunstig voor de verzekeraars

De Solvabiliteit II-richtlijn (vaker aangeduid als ‘Solvency II’) is een in 2012 in werking getreden Europese richtlijn die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor verzekeraars beoogt. Een herziening van deze richtlijn is onlangs in de Europese Commissie besproken en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Een tweetal wijzigingen zijn gunstig voor beleggers in verzekeringsmaatschappijen. Ten eerste is er het voorstel gedaan om met ingang van 2020 de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen toe te staan om kleinere buffers aan te houden voor verstrekte hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Momenteel moeten zij onder de Solvency II-richtlijn zwaardere buffers aanhouden dan banken onder ‘Basel III’, hetgeen valse concurrentie in de hand werkt. De beoogde gelijkschakeling van de buffernorm voor NHG-hypotheken verlaagt de kosten van de verzekeraars. Ook speelt het kapitaal vrij wat weer geïnvesteerd kan worden, bijvoorbeeld in de overname van het te koop staande Vivat (voormalig Reaal).

Koopimpuls voor waarde aandelen

De tweede herziening betreft een wijziging ten aanzien van beleggingen. Het voorstel is om de kapitaaleis voor aangehouden beleggingen in aandelen te verlagen van 42 naar 22 procent. Dit betekent dat verzekeraars voortaan nog maar 22 eurocent voor elke euro geïnvesteerd in aandelen aan eigen vermogen moeten reserveren op de balans. Wel onder de voorwaarde dat de aandelen minimaal 5 jaar aangehouden worden. Aandelen met een hoog en stabiel dividend lijken dan het meest in aanmerking te komen. En dus zou dit een regelrechte koopimpuls betekenen voor waarde aandelen. Waarde aandelen zijn vaak aandelen van bedrijven die een gelijkmatige groei doormaken en een langzame winststijging hebben. Het zijn aandelen waarbij het dividend hoger ligt dan bij groei aandelen maar waarbij de koers-winstverhouding lager is. Deze mindere waardering door de markt voor dit type aandelen zorgt ervoor dat het risico lager is. Waarde aandelen zijn aandelen die uitgegeven worden door bedrijven die vaak al jaren bestaan en een goede reputatie hebben opgebouwd. In de AEX zijn de aandelen van Heineken (AS:HEIN), Wolters Kluwer (AS:WLSNc), Unilever (AS:UNIA) en RELX (AS:REL) typische waarde aandelen. Bij een invoering van deze herziene richtlijn zou er vanaf 1 januari aanstaande wel eens meer vraag naar dit soort aandelen kunnen ontstaan.

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

Olieprijs bereikt hoogste stand van het jaar

De olieprijs boekte gisteren een flinke plus van circa 2 procent en vanochtend kwam daar nog een half procent bij. Daarmee bereikten zowel Brent Crude als West Texas Intermediate (WTI, Amerikaanse olie) de hoogste stand van dit jaar. Een belangrijke impuls voor de hogere prijzen kwam gistermiddag van het wekelijkse rapport van de EIA van de Amerikaanse olievoorraden. Die bleken onverwacht met bijna 3,9 miljoen vaten te zijn gedaald. En minder voorraad betekent schaarste en dat zorgt voor hogere prijzen. Er werd juist een toename van de voorraden verwacht met 2,7 miljoen vaten. De onverwacht afgenomen voorraden lijken veroorzaakt te worden doordat er sneller dan verwacht raffinaderijen weer in productie gekomen zijn. Deze lagen de afgelopen weken stil voor groot onderhoud.

De olieprijs stijgt al een tijdje vanwege het gedeeltelijk dichtdraaien van de oliekraan van Rusland en de Saoedi’s. Ook de stroomuitval in Venezuela, die nu al een week duurt, zorgt voor schaarste. Het helpt dit land, dat al langer zucht onder de sanctiemaatregelen van de Verenigde Staten, nog dieper in de put.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.