Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Kan iets de stijgende olieprijzen tegenhouden?

Gepubliceerd 16-05-2018, 10:18
ENI
-
COP
-
LCO
-
CL
-
NG
-

Geschreven voor Investing.com in het Engels op 17 mei 2018.

Met de prijs van Brent die opklimt naar $80 per vat beginnen marktanalisten zich af te vragen of er iets is dat de stijgende olieprijzen dit voorjaar kan stoppen. Dat is wel wat anders dan vorige lente en zomer, toen Brent-prijzen nauwelijks boven de $55 per vat kwamen. Nu heeft de Bank of America het zelfs over olieprijzen tot $100 per vat.

Brent Weekly 2015-2018

Er zijn momenteel drie belangrijke factoren die de stijgende prijzen beïnvloeden:

  1. Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om opnieuw sancties tegen Iran in te stellen
  2. De ineenstorting van de Venezolaanse olie-industrie, en
  3. De OPEC/Non-OPEC productiebeperkingsovereenkomst

1. Sancties tegen Iran

Hoewel het niet duidelijk is of de landen en bedrijven die Iraanse olie hebben gekocht, vervoerd en verzekerd allemaal onder de Amerikaanse sancties vallen, nemen velen de regering Trump serieus en zijn begonnen met het aanvragen van vrijstellingen of opties op alternatieve oliebronnen.

De CEO van ENI (MI:ENI), het Italiaanse oliebedrijf, uitte zijn onvrede over het besluit van president Trump om afstand te doen van de overeenkomst met Iran. Hij verduidelijkte echter dat ENI, hoewel het in gesprek is geweest om mogelijk olie- en gasvelden in Iran te exploïteren, het daar op dit moment geen belangen heeft en niet van plan is om investeringen in Iran te doen. Opmerkelijk is dat de CEO zei dat ENI niet geïnteresseerd is in investeringen in de Iraanse energiesector vanwege de ongunstige voorwaarden die door Iran werden aangeboden, niet vanwege het besluit van President Trump om opnieuw sancties in te stellen.

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

De onzekerheid over het lot van de Iraanse olie-export blijft de olieprijzen omhoog stuwen. De grootste speler in de Iraanse olie-invoer is China, die ongeveer 24% van de totale olie-export van Iran voor zijn rekening neemt.

We zullen waarschijnlijk een soort van onderhandeling tussen de VS en China zien om de Chinezen ertoe aan te zetten hun Iraanse olie-import te verminderen. Als de regering Trump er in slaagt China te overtuigen de Iraanse olie-import te verminderen, kunnen we verwachten dat de olieprijzen hoger zullen uitvallen. Als China op dezelfde schaal Iraanse olie blijft importeren - of de invoer verhoogt - kunnen de olieprijzen naar beneden gaan naarmate het prijseffect van de aankondiging over het Iranakkoord afneemt.

2. Instorting van de olie-industrie in Venezuela

De invloed van de instortende olie-industrie in Venezuela kan niet worden overschat. Afgelopen week onteigende ConocoPhillips (NYSE:COP) met succes Venezolaanse olie in het Caribisch gebied via een juridisch schuldvonnis, verliet PDVSA de Isla-raffinaderij op Curaçao en kocht Venezuela ruwe olie op de markt om uit te wisselen tegen goederen met Cuba. Dit zijn allemaal verdere tekenen van de voortgaande ineenstorting van de volledige olie-industrie in Venezuela. De crisis zal waarschijnlijk in de komende maanden tot uitdrukking komen in verdere productiedalingen.

3. OPEC/Non-OPEC productiebeperking

Het OPEC/non-OPEC productiebeperkingsakkoord blijft de hogere olieprijzen ondersteunen. Hoewel Saoedi-Arabië heeft aangegeven dat het van plan is de productie te verhogen om marktdislocatie te voorkomen die veroorzaakt kan worden door geopolitieke gebeurtenissen in Iran en Venezuela, heeft Saoedi-Arabië nog geen daadwerkelijke stappen ondernomen. Het lijkt erop dat de markt zal wachten op het officiële antwoord van de OPEC wanneer de organisatie over iets meer dan een maand bijeenkomt.

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

Mogelijke remmende factoren op de stijgende prijzen

Er zijn enkele signalen die de stijging van de olieprijzen kunnen doen stoppen of op zijn minst vertragen. Eén daarvan is het jaarlijkse olie hedging proces in Mexico. Het prijsniveau van deze hedges is nog niet bekend, maar het proces verhoogt de marktvolatiliteit en heeft de reputatie in het verleden scherpe dalingen in de olieprijs te hebben veroorzaakt.

Amerikaanse schalie-olieproductie is een andere onvoorspelbare factor. Productieniveaus hebben de voorspellingen overtroffen, maar de prijzen stijgen nog steeds.

Aan de andere kant kunnen beperkingen qua infrastructuur en personeel in schalie-oliegebieden sommige producenten ertoe dwingen olie met korting te verkopen. De WTI-Brent-spread bereikte dinsdag zelfs $8 per vat, een hoogtepunt in drie jaar.

Hoewel er in Noord-Amerika meer pijplijnen worden aangelegd, zal WTI, totdat ze online komen, nog steeds met aanzienlijke kortingen verkocht worden, wat de stijgende WTI-prijzen in toom zal houden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.