🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 50% benutten

Japan ontloopt ternauwernood een recessie

Gepubliceerd 11-03-2024, 15:06
AEX
-
GS
-
JPM
-
NVDA
-
ASMI
-
ASML
-
BESI
-
UBS
-

Ondanks het positieve nieuws dat Japan op het nippertje aan een recessie is ontsnapt, was dit niet terug te zien op de koersenborden. Het definitieve bruto binnenlands product kwam in het vierde kwartaal uit op een stijging van 0,4 procent op jaarbasis. Dit was in contrast met het voorlopige cijfer dat wees op een daling van 0,4 procent. Aangezien er in het derde kwartaal sprake was van een daling vreesde men dat er een recessie dreigde. Dit is echter afgewend. De Nikkei-index had het zwaar, dit is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de Bank of Japan (BoJ). Doordat de Japanse economie er beter voor staat dan in eerste instantie werd gedacht, kan de BoJ tijdens de bijeenkomst van volgende week of die van eind april ervoor kiezen om de rente te verhogen. Een verhoging van de rente zou een unicum zijn aangezien de BoJ al geruime tijd de rente extreem laag heeft gehouden vergeleken met de Europese of Amerikaanse centrale bank.

Chippers duwen AEX in het rood

De internationale de chipsector wordt al twee jaar lang gedomineerd door Nvidia (NASDAQ:NVDA). Na een stijging van meer dan 200 procent vorig jaar en een stijging van meer dan 81 procent in de eerste 10 handelsweken van dit jaar, zag men vrijdag de eerste tekenen van winstnemingen. Het aandeel kwam 30 dollar te kort om door de grens van 1000 dollar per aandeel heen te gaan. Daarna sloeg het sentiment om en sloot het aandeel 5,5 procent lager. Dit resulteerde in een draai ter waarde van 200 miljard dollar in één handelsdag. De draai was goed voor een schommeling van 200 miljard dollar in beurswaarde. De schommeling van afgelopen vrijdag is gelijk aan het totale bbp van Griekenland. De daling van de meest waardevolle chipper ter wereld zorgt vandaag ook voor een daling van de chippers op het Damrak. ASML (AS:ASML) en ASMI (AS:ASMI) noteerden vanochtend zo’n 3 procent lager, terwijl Besi (AS:BESI) zelfs 10 procent lager stond. Besi verloor vrijdag al 16 procent van de beurswaarde. De daling is te wijten aan een mogelijke vertraging van de adoptie van de hybrid bonding machines van Besi.

Hedge funds dreigen investeringen in India terug te trekken

Vorig jaar kwam Hindenburg Research, een bekende shortseller, met een rapport naar buiten over de Adani Group. De Adani Group is eigendom van Gatum Adani, Indiaas rijkste persoon. In dit rapport werd de Adani Group beschuldigd van fraude en andere praktijken waardoor de waarderingen van bedrijven die onder de Adani Group vallen onrealistisch hoog waren. Door het rapport kelderde de beurswaarde met 150 miljard dollar. Als reactie op het shortseller rapport heeft de Indiase toezichthouder, Sebi, nieuwe regels doorgevoerd. De nieuwe regels vereisen dat grote buitenlandse beleggers hun eindbeleggers bekendmaken. Volgens de grote buitenlandse investeerders zullen deze nieuwe regels ernstige praktische problemen opleveren. De nieuwe regels zullen de fondsen ertoe dwingen dat investeerders in hedge fondsen bekend worden gemaakt.

Door grote druk van internationale banken zoal JPMorgan (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS) en UBS (NYSE:UBS) heeft Sebi besloten om een uitzondering te maken voor bepaalde fondsen waardoor het minder waarschijnlijk is dat de klanten van de banken onder de nieuwe regels vallen. Desondanks blijven hedge fondsen zich zorgen maken over het effect van de nieuwe regels. Buitenlandse beleggers met meer dan 3 miljard dollar aan activa op de Indiase markt worden buiten de uitzonderingen om verplicht hun eind beleggers bekend te maken. De regels maken deel uit van het streven van Sebi om meer inzicht te krijgen in de uiteindelijke beleggers die Indiase aandelen kopen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.