🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Is er voor de dividenden van Cofinimmo een daling van de roerende voorheffing in z

Gepubliceerd 16-09-2020, 12:24
COFB
-
ABI
-
BFX
-

Worden de door Cofinimmo (BR:COFB) uitgekeerde dividenden binnenkort aan 15% in plaats van aan de huidige 30% belast? Het is een interessante vraag, want het aandeel gezondheidszorgvastgoed benadert de kritische grens van 60% van het totale patrimonium van deze Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV).

De grens van "minstens 60% vastgoed in de gezondheidszorg" is namelijk de door de Belgische wet bepaalde voorwaarde om een verlaagde voorheffing van 15% te bekomen op dividenden die door een GVV zijn uitgekeerd. Cofinimmo zit daar niet ver meer vanaf, want op 30 juni 2020 lagen hun activa in de zorg op 2,6 miljard euro, of 57% van de portefeuille van de groep. Die bedraagt momenteel 4,5 miljard euro.

De aandeelhouders van Cofinimmo zouden op termijn van hetzelfde voordeel kunnen genieten als de aandeelhouders van Aedifica en Care Property Invest, twee GVV's die genoteerd staan op de beurs van Brussel, en dus slechts 15% betalen op de dividenden.

Wat betreft het dividend heeft Cofinimmo in zijn recent halfjaarlijks financieel rapport 2020 zijn vooruitzicht bevestigd van een brutodividend voor het boekjaar 2020, betaalbaar in 2021, van 5,80 euro per aandeel. Dit is een stijging ten opzichte van de 5,60 euro die in 2019 werd uitgekeerd. Op basis van de huidige koers van 126,40 euro zou de belegger een brutodividendrendement opstrijken van 4,6%.

Het aandeel zelf zien de analisten binnen 12 maanden uitkomen op 133 euro. Op basis van de laatste slotkoers (15/09/2020) betekent dit een meerwaarde van 5%.

1

Het in 1983 opgerichte Cofinimmo is vandaag het grootste beursgenoteerde vastgoedbedrijf van België. Ze zijn gespecialiseerd in verhuurimmobiliën en maken deel uit van de BEL 20. Cofinimmo bezit en beheert een patrimonium van meer dan 2 miljoen m², verspreid over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje. Hun belangrijkste activiteiten liggen in het gezondheidszorgvastgoed (57%), kantoren (30%) en immobiliën voor distributieketens (12%). Onder dit laatste verstaan we café's en restaurants in België en Nederland die verhuurd worden aan AB InBev (BR:ABI), en verzekeringsagentschappen in Frankrijk die verhuurd worden aan MAAF, een dochter van de Franse verzekeringsgroep Covéa.

Het resterende 1% zijn specifieke gebouwen zoals justitiepaleizen, brandweerkazernes of gevangenissen die voor heel lange tijd verhuurd worden aan overheidsinstellingen. Cofinimmo wil ook een rol spelen in de renovatie en verfraaiing van openbare, niet-commerciële gebouwen in België.

Op hun website staat te lezen dat "het bedrijf een voorizchtige investeringpolitiek voert die slechts een middelmatig risico inhoudt voor zowel institutionele als particuliere beleggers". We geven nog mee dat de obligatie van Cofinimmo een "BBB" rating heeft in de "Investment grade" categorie bij Standard & Poor's. 

Het vastgoedbedrijf stelt "Cofinimmo wil een hoog rendement en dividend aanbieden, maar ook op de lange termijn omzichtig omgaan met het kapitaal".

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.