🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Hoe gaan we 2023 in?

Gepubliceerd 07-12-2022, 17:05
Geactualiseerd 09-07-2023, 12:32
KO
-
SHEL
-
ENGIE
-
PFE
-
ABNd
-

We zijn in de laatste maand van 2022 beland. Het was een rollercoaster dit beleggingsjaar. Vanaf de eerste dagen in 2022 begonnen de beurzen aan een glijvlucht en in maart waren de meeste indices al 16% gedaald. Daarna waren er verschillende herstelmomenten, weer gevolgd door nieuwe dieptepunten.

Sinds november zijn de aandelen en obligaties weer gestegen maar de koersen bevinden zich nog ver onder de niveaus van januari. Gaan de aandelen en obligaties weer de niveaus van begin 2022 opzoeken in het komende jaar?

We kunnen dagelijks analisten volgen die hun voorspellingen afgeven voor 2023. Zo kunnen we elke dag weer de vijf favoriete aandelen van de éne belegger zien terwijl een analist van bijvoorbeeld JPMorgan (NYSE:JPM) een prachtig “top picks” lijstje laat zien met tien geheel andere aandelen. Daartegenover staan de doemdenkers die liever helemaal geen aandelen hebben. Als belegger heb je weinig aan die aandelentips of lijstjes die gepubliceerd worden. Leuk zulke berichten en het maakt nieuwsgierig maar het geeft geen enkele houvast voor een goede portefeuille in 2023.

Ik kijk naar die adviezen met een glimlach maar gebruik ze niet voor het samenstellen van een portefeuille die naar mijn mening in 2023 goed lijkt te gaan renderen. Ik zeg uitdrukkelijk “lijkt te gaan renderen” want hoe de portefeuille presteert weten we pas aan het eind van 2023. Om opnieuw een goed rendement te maken in 2023 moet je als eerste een duidelijke visie hebben en een goed samengestelde portefeuille. Het kopen van de aandelen uit één van die vele lijstjes is niet de sleutel voor een goede beleggingsportefeuille.

Laten we beginnen met de visie. Een visie kan je alleen vormen op basis van gegevens en niet op basis van hoop of een onderbuikgevoel. Je moet niet rekenen op mazzel maar gewoon het gezonde verstand gebruiken en alle zaken op een rijtje zetten. Dus laten we dat eens doen.

Als aandelenbelegger hebben we te maken met een aantal zaken maar de belangrijkste daarvan is de rente. De rente is flink gestegen als gevolg van de hoge inflatie. De hoge inflatie heeft tot gevolg dat de arbeidskosten stijgen en daarbij hebben we ook nog te maken met een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ook veel (geo)politieke zaken die spelen. De oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog VS/Europa, de Opec, China, Noord-Korea, Iran, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Met deze gegevens kunnen we onze visie voor 2023 vormgeven.

De rente zal komend jaar niet gaan dalen, waarschijnlijk zal het tempo waarin de rente stijgt afnemen. Wij verwachten echter dat de rente op 10-jarige staatsleningen in Nederland in 2023 een keer tussen de 2,5 – en 3% zal noteren. De rente op een Amerikaanse 10-jarige lening kan volgens ons tussen de 4,5 % en 5 % belanden volgend jaar.

De arbeidsmarkt blijft krap en dat zal zelfs in de toekomst alleen maar toenemen, één van de oorzaken is vergrijzing. Met een krappe arbeidsmarkt zullen de lonen verder stijgen.

De energieprijzen blijven volatiel maar zullen naar de zomer toe wel wat kunnen dalen. De transitie naar alternatieve energie zal op lange termijn druk geven op olie- en gasprijzen. Door stijgende lonen, een rente die gaat stabiliseren en energieprijzen die later in 2023 gaan dalen blijft de koopkracht redelijk in stand. We verwachten dus dat de recessie, die gaat komen, niet zwaar zal zijn. De oorzaak van deze recessie zal voornamelijk liggen in het feit dat consumenten wat voorzichtiger worden en grote uitgaven uitstellen. De consument gaat meer op de centen letten.

Op basis van deze uitgangspunten gaan wij ervan uit dat beleggen in aandelen ook voor 2023 aantrekkelijk blijft. Het is daarbij wel heel belangrijk om de juiste keuzes te maken. Aangezien wij verwachten dat consumenten de handen op de knip gaan houden voorzien we geen sterk stijgende bedrijfswinsten. Bedrijven die hun resultaten kunnen consolideren en die hun aandeelhouders kunnen belonen in de vorm van dividend of inkoop eigen aandelen hebben de voorkeur.

Bedrijven die erg afhankelijk zijn van consumentenuitgaven zoals bijvoorbeeld luxegoederen, autoproducenten, producenten van elektronica etc. zullen misschien mindere resultaten laten zien. Dit zijn dan ook de aandelen waar we minder interesse in hebben. Ook de groeiaandelen staan bij ons niet hoog op de verlanglijst voor volgend jaar. Bedrijven met een hoge waardering en een laag of geen dividendrendement vinden wij momenteel niet aantrekkelijk.

De sectoren die binnen het beleggingsspectrum passen, op basis van de hiervoor genoemde visie, zijn o.a. consumptiegoederen, energie, nutsbedrijven, gezondheidszorg en de financiële sector. Enkele voorbeelden van aandelen die in deze sectoren vallen zijn:

  • Coca-Cola (NYSE:NYSE:KO) EuroPacific Partners -consumptiegoederen- € 50 dividend € 1,68 (3,3%)
  • Shell (AS:AS:SHEL) -Energie- € 27 dividend € 1,60 (5,5%)
  • Engie (EPA:EPA:ENGIE) – nutsbedrijven- € 14,50 dividend € 0,85 (5%)
  • Pfizer (NYSE:NYSE:PFE) – gezondheidszorg- $ 49,50 dividend $ 1,60 (3,2%)
  • ABNAMRO (AS:AS:ABNd) -finance- €12 dividend € 0,60 (5%)

Ondanks dat de beleggingen in aandelen zoals in het voorbeeld hiervoor beschreven een mooie cash-flow bieden en op lange termijn ook zeer solide zijn, zijn ook deze beleggingen gevoelig voor politieke gebeurtenissen. Politieke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld in de Oekraïne of in Noord-Korea, kunnen op elk moment de markt weer flink in beroering brengen. Een forse correctie is altijd mogelijk en daarom blijven we actief met het afschermen van de portefeuille met opties.

We blijven alert op het onvoorspelbare want juist daardoor kan het rendement aanzienlijk negatief beïnvloed worden in 2023. Adequaat reageren op ontwikkelingen kan eigenlijk alleen met optieconstructies en het gebruik daarvan binnen het portefeuillebeheer heeft ons in ieder geval in 2022 geen windeieren gelegd.

Alles bij elkaar genomen zien wij 2023 met vertrouwen tegemoet.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.