Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Fossiel heerst op de beurs

Gepubliceerd 30-08-2022, 15:04
Geactualiseerd 20-01-2019, 11:00

Geen vriendelijke inflatiecijfers

Vorige week verraste de Federal Reserve de markten met een meer dan verwachte havikse toon tijdens de meeting van centrale bankiers in Jackson Hole. De ECB liet zich ook niet onbetuigd door een renteverhoging van liefst 0,75 procent te overwegen. Vandaag worden in Duitsland de nieuwste inflatiecijfers gepubliceerd. Die zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Maar of ze nu mee- of tegen gaan vallen, ze zullen ons in ieder geval niet vriendelijk toelachen. Het inflatiespook is voorlopig nog niet verdreven en de rente zal de komende maanden verder oplopen. Ondertussen lijkt de oorlog in Oekraïne nog lang niet aan zijn eind.

Weinig hoopvolle vooruitzichten

Met deze vooruitzichten lijkt de situatie voor beleggers niet erg hoopvol. De beurzen zijn sinds de bodem van half juni weliswaar behoorlijk hersteld, maar nog steeds bezig aan een moeizaam jaar. Met de historisch slechte beursmaand september voor ons lijkt het sentiment er alleen maar minder op te worden. Moeten beleggers de handdoek dan maar in de ring gooien? Nee, zeker niet. Hooguit zouden beleggers moeten overwegen hun focus enigszins te verleggen.

Outperformers op de beurs

De AEX-index verliest dit jaar 11 procent, de S&P 500 15 procent en de Nasdaq zelfs 23 procent. Maar vergeet niet, indices zijn slechts gemiddelden. Zo bestaat ’s werelds belangrijkste index – de S&P 500 – uit 11 verschillende sectoren. Daarvan staan er dit jaar ook drie in de plus. Energie, nutsbedrijven en consumentengoederen. De eerste twee danken hun outperformance voornamelijk aan de hoge energieprijzen.

Energiewinsten domineren

Het zojuist afgesloten seizoen van de tweede kwartaalcijfers bevestigt deze outperformance. Zo realiseerden de 500 bedrijven uit de S&P 500 een winsttoename van ruim 6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat lijkt aardig, gezien de economische omstandigheden. Echter, filteren we de energiesector hieruit dan resteert een winstdaling van 4 procent. Een heel ander verhaal! De energiesector zag zijn winstgevendheid afgelopen jaar met niet minder dan 300 procent oplopen. De weging van deze sector binnen de gehele index liep daarmee op van 2 procent eind 2020 naar 4,4 procent nu.   

Nog meer ruimte

Toegegeven, dat blijft nog ver achter bij de 27,9 procent van de techsector, maar toch een behoorlijke toename. Bedenk echter dat energie ooit – in 2008 – nog 12 procent uitmaakte van de index. Zo bezien lijkt er meer ruimte voor verdere koersstijgingen in deze sector. Opvallend is bijvoorbeeld het feit dat deze toename vrijwel volledig toe te schrijven was aan koerswinsten. Er werd in het afgelopen jaar door beleggers nagenoeg geen nieuw geld geïnvesteerd in deze sector.

Onderinvesteringen

Jaren van gebrekkige investeringen in fossiele brandstoffen hebben geleid tot een schaarste die niet een-twee-drie verdwenen is. De olie- en gasbedrijven deden jarenlang wat beleggers van hen verlangden. De schulden werden afgebouwd.  Ze investeerden nauwelijks in nieuwe bronnen, maar verhoogden daarentegen hun dividend en kochten eigen aandelen in. Daar komt bij dat de gestegen kosten – voor personeel en materialen – ook niet aan nieuwe investeringen zullen bijdragen. Tenslotte ontbreekt het overal aan de benodigde infrastructuur – pijpleidingen en terminals bijvoorbeeld – om de brandstoffen te kunnen transporteren.

“Buy commodities now, worry about the recession later”

Het ziet er dan ook niet naar uit dat het beperkte aanbod van fossiele brandstoffen op korte termijn zal verdwijnen. Zakenbank Goldman Sachs (NYSE:GS) gelooft ook niet in een verdere daling van de energieprijzen. Het publiceerde maandag een rapport onder de titel Buy commodities now, worry about the recesion later. Ook de topman van Tesla (NASDAQ:TSLA), notabene ’s werelds grootste producent van elektrische auto’s, voegde zich bij degenen die van mening zijn dat fossiele brandstoffen tijdens de energietransitie – waar zijn bedrijf toch een belangrijk onderdeel van uitmaakt – nog lang nodig zullen blijven.

Energie blijft koopwaardig

Ondanks de enorme rally van het afgelopen jaar zijn gerenommeerde olie- en gasproducenten nog steeds niet duur. De winsten klotsen tegen de plinten, maar de waarderingen zijn nog immer aan de magere kant. Een vermaard belegger als Warren Buffett blijft zijn positie in olieconcern Occidental Petroleum maar uitbreiden. Ondanks de matige vooruitzichten op de beurs lijkt een investering in deze sector nog steeds de moeite waard. Het grootste risico lijkt een plots einde aan de oorlog in Oekraïne. Maar hoe groot is die kans?

Actuele commentaren

Jammer, dat de performance van de indices in de USA niet gecorrigeerd worden op basis van de dollarontwikking. Dan ziet het verhaal er duidelijk anders uit.
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.