🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Shell wil beurskorting inlopen

Gepubliceerd 14-03-2024, 15:00
CVX
-
SHEL
-
SGEF
-
XOM
-
NEE
-

Shell (AS:SHEL) heeft last van de grote aandacht voor het decarbonisatieproces in Europa. Als fossiel bedrijf bij uitstek heeft het allerlei milieuclubs en de publieke opinie tegen zich gekeerd gekregen. Zo namen diverse pensioenfondsen afscheid van het aandeel om een statement af te geven. Ook resulteerde het in een veroordeling in 2021 waarbij de rechter het bedrijf opdroeg de CO2-emissie versneld terug te dringen tot 45 procent van de CO2-uitstoot van 2019 in 2030. Shell ging tegen dit vonnis in beroep. Dat hoger beroep start dit jaar.

Al het negativisme doet Shell echter niet van koers veranderen. Sterker nog, het heeft besloten om de CO2-uitstoot van het bedrijf minder snel te verlagen. Wel blijft het doel overeind om in 2050 netto geen emissies meer uit te stoten. Maar Shell verlaagt de doelstelling voor de uitstoot van de energie die het aan klanten verkoopt van -20 procent naar -15 tot -20 procent in 2030 ten opzichte van de basislijn in 2016. De eigen uitstoot zal met 50 procent verlaagd moeten zijn in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2016. Hiervan was eind 2023 al -30 procent gerealiseerd. De verlaging van de doelstelling van de uitstoot van verkochte energie aan klanten heeft te maken met de keuze van Shell om niet langer hernieuwbare energie rechtstreeks te verkopen aan particulieren maar alleen aan bedrijven. Dit maakte het Britse bedrijf vandaag bekend in de eerste update van de plannen uit 2021 om op middellange en lange termijn minder broeikasgassen uit te stoten, de zogenaamde ‘Powering Progress Strategy’. 

Bestuursvoorzitter Wael Sawan stoelt het beleid daarmee meer op een Angelsaksische koers. Hij probeert hiermee aansluiting te krijgen bij de Amerikaanse concurrentie zoals Exxon (NYSE:XOM) en Chevron (NYSE:CVX). Deze concurrentie richt zich nog volop op investeringen in olie en gas in plaats van op hernieuwbare energie. Beleggers waarderen dit en dit zien we terug in een hogere waardering op de beurs. Waar voor de Amerikaanse oliemajors zo’n 12 keer de winst betaald wordt, is dit voor de Europese olie-en gassector (Shell incluis) slechts zo’n 8 keer. Sawan wil dit repareren door de uitkeringen aan aandeelhouders te verhogen met meer dividend en het inkopen van eigen aandelen. En dus door kritisch te kijken naar hernieuwbare energieprojecten. Desondanks investeerde Shell vorig jaar nog zo’n 5,6 miljard dollar in duurzame energie, 23 procent van het totaal aan investeringen. In de periode 2023 tot eind 2025 zal er totaal 10 tot 15 miljard dollar besteed worden aan duurzaamheidsoplossingen. Er zijn maar weinig bedrijven in Europa die hieraan kunnen tippen.

Grote nieuwe contracten voor Vinci

Het aandeel Vinci (EPA:SGEF) noteert momenteel op of nabij de hoogste koers ooit. Nog nooit rondde het aandeel de kaap van 120 euro per stuk maar gisteren was het zover. De positieve blik van beleggers op de Franse bouwer en uitbater van onder andere tolwegen en vliegvelden werd versterkt door een tweetal nieuwe grote contracten. Eind februari sloot de divisie Vinci Highways een overeenkomst in de Verenigde Staten. Het nam NWP HoldCo LLC over, het bedrijf dat een nog 83 jaar lange tolwegconcessie heeft voor Northwest Parkway, een 14 kilometer lang gedeelte van de ringweg rond Denver in Colorado. Het is een drukke snelweg; in 2023 werd er 7,2 miljoen keer afgerekend bij het elektronische tolpoortje. De weg is open sinds 2003 en leidt onder andere naar het internationale vliegveld van Denver. Financiële details werden niet bekend gemaakt. 

Afgelopen maandag sloot Vinci een contract ter waarde van 700 miljoen euro met de Franse spoorwegmaatschappij SNCF om de komende 7 jaar meer dan 800 kilometer spoorweg in geheel Frankrijk te vernieuwen of verbeteren. De doelstelling is dat het spoor intensiever gebruikt kan worden dan nu het geval is. De opdracht zorgt voor 150.000 manuren werk. Vinci deed hetzelfde al eerder voor 1750 kilometer ander Frans spoor.

Klacht tegen NextEra vervallen

Dinsdagavond maakte NextEra (NYSE:NEE) bekend dat een klacht over een overtreding van de verkiezingswetten in Florida die tegen het Amerikaanse nutsbedrijf werd ingediend, is vervallen. Het onderdeel Florida Power & Light (FPL), dat Florida van licht en stroom voorziet, zou in 2022 met het financieren van politieke verkiezingscampagnes de wet hebben overtreden met als doel om wetgeving die het plaatsen van zonnepanelen voor particulieren zou vergemakkelijken tegen te houden. FPL ziet natuurlijk liever dat stroom bij hen gekocht wordt en niet zelf wordt opgewekt. Na een zorgvuldige bestudering van de klacht kwam de Amerikaanse Federal Election Commission tot de conclusie dat de klacht niet gegrond is. Het aandeel, waar Fintessa sinds medio februari in geïnvesteerd heeft, steeg in eerste instantie zo’n 4,6 procent op het bericht en sloot gisteravond 4,2 procent hoger.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.