🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Demografische trends vereisen veel meer aandacht

Gepubliceerd 07-02-2023, 15:11

Demografie is meestal geen populair onderwerp voor beleidsmakers of ceo's. Demografische trends gaan heel langzaam en zijn niet erg zichtbaar. Ze zijn derhalve niet interessant.

Sinds Covid is dat verandert, omdat arbeidsparticipatie in veel westerse landen sterk daalde. Een beperkt arbeidsaanbod duwt echter wel de lonen omhoog en maakt het voor bedrijven moeilijker om hun doelstellingen te bereiken.

De demografische druk valt ook nog eens samen met een sterke stijging van de inflatie. Dat zet de politiek onder druk en heeft centrale banken gedwongen de rente sterk te verhogen in de hoop de inflatie zo de kop in te drukken. Dat is echter wel slecht voor de economische groei. Dat is weer heel vervelend voor bedrijven, omdat die geconfronteerd worden met stijgende looneisen..

Beleidsmakers moeten wat, maar wat, dat weten ze niet. Moeten ze een ontevreden bevolking te vriend houden of moeten ze oog hebben voor de economische risico's op de langere termijn? De pensioenstakingen in Frankrijk laten zien dat de aanpak van demografische uitdagingen niet gemakkelijk is.

Overheden en bedrijven zullen toch met maatregelen moeten komen die de productiviteit verhogen. Zo niet dan dreigt het gevaar van een dalende productiviteit, terwijl een steeds grotere groep een beroep doet op uitkeringen en pensioenen.

Tot dusverre lijkt er te weinig oog voor de risico's van lange termijninflatie en fiscaal beleid als gevolg van demografische veranderingen. Lonen zullen de komende jaren blijven stijgen als het aanbod van arbeid blijft krimpen. Dat werkt op den duur inflatoir. Een te klein arbeidspotentieel gekoppeld aan een stagnerende productiviteit werkt ook nog eens inflatoir. De productie kan immers de consumptievraag niet bijhouden.

Los van de inflatie moeten beleidsmakers nog meer onpopulaire beslissingen gaan nemen. Gaan we bezuinigen op de ouderenzorg, gaan we de belastingen verhogen of accepteren we hogere overheidstekorten? In samenlevingen die steeds meer polariseren, is dat een helse opgave.

Aan dit betoog zit natuurlijk ook een beleggersopgave. De demografische uitdaging kan tot gevolg hebben dat de rente relatief hoog blijft. Ook kunnen de kosten voor arbeid en krediet oplopen. Dat is slecht voor de winstmarges. Aanhoudend hoge politieke onrust kan gevolgen hebben voor het uitgave patroon van de consument of ondernemer. Zoals het sentiment invloed heeft op waarderingen, zo heeft een patroon van voorzichtige uitgaven en investeringen invloed op de winstgevendheid van bedrijven.

De extra aandacht voor demografische trends is bitter noodzakelijk! Een neerwaartse vicieuze cirkel dreigt immers.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.