🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

De comeback van yellowcake

Gepubliceerd 21-12-2021, 15:04
XAU/USD
-
GC
-
HG
-
UXXc2
-

De terugkeer van kernenergie

De Nederlandse regering gaat de komende tien jaar 35 miljard euro extra uitgeven voor het uitvoeren van klimaatafspraken. Als onderdeel hiervan wil het kabinet 5 miljard euro uittrekken voor twee nieuwe kerncentrales. Met dit bedrag kan er een begin worden gemaakt met vergunningen en onderzoeken. Voor de bouw is meer geld nodig. De Europese Commissie overweegt om kernenergie onder voorwaarden in de Europese groene taxonomie op te nemen. Dat is een classificatiestelsel dat in 2022 moet ingaan en beleggers duidelijkheid moet geven welke investeringen het predicaat “groen” verdienen. Het gasslurpende industrieland Duitsland dat kernenergie in de ban heeft gedaan ligt hierover echter nog met het nucleaire Frankrijk overhoop. 

Minder CO2

Europa heeft zich ten doel gesteld de CO2-uitstoot drastisch te reduceren. In dat kader worden de investeringen in hernieuwbare energiebronnen fors opgevoerd. Er lijkt echter geen scenario denkbaar waarin dat gerealiseerd zou kunnen worden zonder kernenergie. De energietransitie heeft naast windmolens en zonnepanelen immers ook bronnen nodig die niet afhankelijk zijn van het weer. Recent verklaarde Eurocommissaris Thierry Breton dat de Green Deal niet zonder kernenergie zal kunnen.

Fukushima

Tien jaar geleden wierp een ramp in het Japanse Fukushima een schaduw over de toekomst van nucleaire energie. De nucleaire industrie leek in een vrije val te belanden, zeker nadat veel bestaande reactoren werden gesloten. Zeker met Tsjernobyl nog in het geheugen stond er niemand te springen wanneer kerncentrales als optie ter sprake werden gebracht. Het grote voordeel van kernenergie is echter dat het geen CO2 uitstoot en dus niet bijdraagt aan de productie van broeikasgas. Wel blijft het kernafval een probleem.

Modulaire reactoren

Daarom lijkt kernenergie weer aan populariteit te winnen. In China worden momenteel veel nieuwe kerncentrales gebouwd en ook in India, Rusland en het Verenigd Koninkrijk breidt men de capaciteit weer uit. Via de Infrastructure Bill in de Verenigde Staten maakt president Biden 6 miljard dollar vrij om sluiting van verlieslatende kerncentrales te voorkomen. Ook wordt er geld geȉnvesteerd in kleine modulaire reactoren. Deze nieuwe reactoren kunnen voor een nucleaire opleving zorgen daar zij slechts 10 procent van de kosten en 10 procent van de ruimte in beslag nemen van traditionele kerncentrales. Bovendien vergt de bouw slechts zo’n 1½ jaar in plaats van de vaak genoemde tien jaar voor grote centrales.

Energietransitie

Voor beleggers biedt deze nucleaire ontwikkeling grote kansen. De energietransitie vergt een enorme opvoering van de productie van schone elektriciteit. Wereldwijd wordt zo’n 11 procent daarvan geproduceerd door kerncentrales. In de Verenigde Staten zelfs 20 procent. De “schoonste” landen – met de laagste CO2-uitstoot - in Europa zijn Frankrijk en Zweden. Niet geheel toevallig de twee landen met een groot aandeel van kernenergie.

Uranium

De benodigde grondstof voor kernenergie is uranium. Het zware metaal wordt vaak als bijproduct gevonden van bijvoorbeeld goud of koper. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de opwekking van kernenergie. Het gebruikte uraniumconcentraat wordt ook wel yellowcake genoemd, vanwege de kleur. Nu was uranium als grondstof sinds Fukushima lang uit de gratie. Zo daalde prijs van ruim 140 dollar per ounce in 2007 naar minder dan 20 dollar enige jaren terug. Inmiddels zit de prijs van uranium weer in de lift en wordt er ruim 44 dollar voor betaald.

Minder aanbod, meer vraag

Door de prijsdaling is het aantal mijnen wereldwijd gedaald van 500 naar minder dan 50. Zo’n 80 procent van de wereldvoorraad aan uranium komt uit slechts tien mijnen. De huidige kosten om uranium uit de grond te halen liggen rond de 40 dollar per ounce. Volgens deskundigen zullen er pas weer uraniummijnen in productie gaan bij prijzen van 60 tot 70 dollar. Voor beleggers is echter van belang dat de prijzen stijgen. De prijs van uranium liep dit jaar reeds 45 procent op. Gezien de trend naar minder CO2-uitstoot lijkt deze opwaartse trend nog lang niet ten einde. Beleggers kunnen hierop inspelen door te beleggen in de mijnbouwers of rechtstreeks in het uranium zelf via een ETF. Via bijvoorbeeld Rolls Royce kan er ook op de ontwikkeling van modulaire reactoren worden ingespeeld.  Het biedt een mogelijkheid uw portefeuille verder de diversifiëren.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.