🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

De Amerikaanse consument raakt vermoeid

Gepubliceerd 21-05-2024, 15:03
AMZN
-
WMT
-

De CPI viel mee

Vorige week werden cijfers bekend gemaakt over de inflatie en de consumentenbestedingen. De consumentenprijsindex (CPI) bleek de afgelopen maand iets minder te zijn gestegen dan verwacht. Op hetzelfde moment werden de detailhandelsverkopen over de maand april gepubliceerd. Deze vielen tegen. Beleggers reageerden opgelucht. De beurzen zetten hun rally voort en braken nieuwe records. De kans op een renteverlaging door de Federal Reserve nam immers weer toe.

Slecht nieuws is goed nieuws

Slecht nieuws is goed nieuws” lijkt momenteel het motto op de beurzen. Zijn beleggers in hun reactie echter niet iets te kortzichtig?  Natuurlijk, een renteverlaging geldt doorgaans als goed nieuws. Maar de afgelopen maanden was een renteverlaging helemaal niet nodig. De economie van de VS bleek immers veerkrachtiger dan gedacht. Ondanks de renteverhogingen van de afgelopen jaren bleef de consument maar uitgeven, waren er banen in overvloed en bleef zelfs de huizenmarkt overeind. De omgekeerde rentecurve leek al jaren een vals signaal af te geven. De recessie bleef uit.

Afkoeling?

Het laatste cijfer over de detailhandelsverkopen lijkt echter een trend te bevestigen die al enige tijd gaande is. De economie van de VS lijkt af te koelen. Het BNP groeide in het eerste kwartaal minder dan verwacht, met 1,6 procent. Het aantal nieuwe banen neemt af en volgens bedrijven uit de consumptieve sector wordt de consument steeds kritischer in zijn bestedingspatroon.

WalMart

Een mooi voorbeeld hiervan waren de resultaten van ’s werelds grootste “gewone” retailer – e-commerce gigant Amazon (NASDAQ:AMZN) buiten beschouwing gelaten – WalMart (NYSE:WMT). Zeker, het bedrijf rapporteerde mooie cijfers. De omzet en de winst vielen mee en het bedrijf stelde zijn winstverwachting voor de rest van het jaar naar boven bij. De koers van het aandeel steeg zeven procent en zette een nieuwe All Time High neer. 

Een teken aan de wand

Wanneer ’s lands grootste retailer dergelijke cijfers rapporteert dan gaat het blijkbaar goed met de economie, zou je zeggen. Maar is dat ook zo? Gaat het goed met WalMart omdat het goed gaat met de consument en deze meer uitgeeft? Of gaat het goed met WalMart omdat de consument het juist wat zuiniger aan moet doen en nu zijn inkopen bij WalMart doet? Bij WalMart gaat men doorgaans winkelen omdat men wat krapper bij kas zit. Zijn de mooie cijfers van WalMart een teken aan de wand?

70 procent van het BNP

De consumentenuitgaven maken in de VS 70 procent uit van het BNP. Zolang het goed gaat met de consument gaat het goed met het bedrijfsleven, behouden de mensen hun baan en behouden de huizen hun waarde. Een moment van verzwakking bij de consument zou het begin van een afkoeling kunnen betekenen van de tot op heden verrassend sterke Amerikaanse economie.

Rente begint te bijten

Zo vreemd zou dat ook niet zijn. Het overtollige spaargeld uit de coronatijd raakt eens op. De inflatie begint – zeker aan de onderkant van de samenleving – te bijten. Natuurlijk, een loonstijging van 3,9 procent op jaarbasis is leuk, maar je schiet er niet zo veel mee op wanneer de prijzen met 3,6 procent stijgen. Bedrijven en consumenten hebben hun leningen en hypotheken tegen een lage rente voor langere tijd kunnen vastzetten. De economie is inderdaad minder rentegevoelig geworden. Maar op zeker moment moeten leningen toch geherfinancierd worden, tegen een aanzienlijk hogere rente. Na verloop van tijd beginnen die renteverhogingen dan toch te bijten. De renteverhogingen werken met een grotere vertraging dan werd aangenomen.

Vals signaal

De omgekeerde rentecurve gaf tot op heden een vals signaal. Weinig beleggers slaan er nog acht op.  Misschien zouden ze dat toch eens moeten gaan doen. Het consumentenvertrouwen daalde recent met 13 procent. Opvallender is de beperkte toename van de consumentenbestedingen op jaarbasis, met 2,7 procent. De kerninflatie liep echter 3,6 procent op. De consument is zijn geld dus volledig kwijt aan de gestegen prijzen. Gecorrigeerd voor de gestegen prijzen zijn de winkelverkopen op jaarbasis zelfs gedaald. Creditcardmaatschappijen melden een toename van wanbetalingen. De consument raakt vermoeid.

Hoe zacht wordt de landing?

De algemeen verwachte soft landing van de Amerikaanse economie lijkt dus ingezet. Hoe zacht de landing gaat worden zullen we over enige tijd weten. Mocht de landing minder aangenaam worden dan zal de Federal Reserve klaarstaan om in te grijpen met een renteverlaging. Dat is dan echter niet uit weelde. Beleggers die enthousiast reageren op slecht economisch nieuws zouden voorzichtig moeten zijn met wat ze wensen. Het gezegde luidt niet voor niets “Be Careful What You Wish For”.  

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.