🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

6000

Gepubliceerd 19-12-2023, 16:54
US500
-
AEX
-
DJI
-

Niet de eindstand van de AEX

Nee dit getal slaat niet op de verwachte eindstand van de AEX-index voor volgend jaar. Ook niet het niveau waar de S&P 500 op zou kunnen eindigen. 6000 miljard dollar is het bedrag aan liquiditeiten dat momenteel in de Verenigde Staten geparkeerd staat in zogenaamde geldmarktfondsen. Beleggingsfondsen die de hun toevertrouwde gelden beleggen in kortlopende leningen met een zeer beperkt risico. Volgens het Investment Company Institute bedroeg dit bedrag vorige week ruim 5900 miljard dollar.

Een fenomenale geldstroom

Alleen al dit jaar vloeide er 1190 miljard dollar naar deze fondsen, bijna 7 keer de gemiddelde jaarlijkse instroom van de afgelopen 10 jaar. De renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank van nul naar 5,25 procent hebben de aantrekkelijkheid van deze nagenoeg risicoloze belegging aanmerkelijk vergroot. De bankencrisis van dit voorjaar, de voortdurende vrees voor een naderende recessie en de onzekere vooruitzichten voor de beurzen droegen er in niet geringe mate aan bij. Ruim 5 procent is niet te verwaarlozen.

Kerstpak

Vorige week trok de gouverneur van de Federal Reserve op de laatste bijeenkomst van dit jaar echter zijn kerstpak aan. Waar vooraf nog verwacht werd dat hij zich terughoudend zou opstellen liet hij doorschemeren dat volgend jaar de nodige renteverlagingen in het verschiet liggen. De beurzen reageerden euforisch. De sinds eind oktober ingezette rally kreeg nog een extra zetje. De indices naderden hun oude toppen van twee jaar geleden en de Dow Jones zette zelfs een nieuwe All Time High neer.

Iets te hard

Natuurlijk, de inflatie lijkt net zo hard weer naar beneden te komen als ze eerder opkwam. De centrale banken lijken daarmee het inflatiespook weer verjaagd te hebben. En dat ogenschijnlijk zonder de economie al te veel schade toe te richten. De economie van de Verenigde Staten blijft immers – zij het op een iets lager pitje – stug doorgroeien. Maar de rally duurt nu al weer 7 weken. De AEX steeg in deze periode met 11 procent en de S&P 500 zelfs met 15 procent. Lopen beleggers niet iets te hard van stapel?

Dot plot

Waar de Federal Reserve in zijn meest recente dot plot uit lijkt te gaan van drie renteverlagingen prijst de markt er reeds zes in. Bij een afnemende inflatie heeft de centrale bank weliswaar de ruimte om de rente iets te verlagen. Anders zou de reële rente te hoog worden en verkrapt de bank zonder iets te doen. Maar zes renteverlagingen zouden daarentegen juist kunnen duiden op een krimpende economie. En daar zitten beleggers ook weer niet op te wachten. Het zou de bedrijfsresultaten niet ten goede komen.

Heel veel kruit

Inflatie, recessievrees, politieke spanningen, het zijn redenen om het kruit wellicht nog even droog te houden. Maar, zoals eerder gezegd, er staan nogal wat overvolle kruidvaten opgesteld in de kluizen van de banken. Die ruim 5 procent die beleggers nu risicoloos ontvangen lijkt interessant. Maar wanneer de centrale bank de rente weer gaat verlagen neemt de aantrekkelijkheid van die geldmarktfondsen zienderogen af.

De Mediocre 493

Niets is voor beleggers zo frustrerend als de rente op je spaargeld te zien afnemen terwijl de beurzen steeds meer op stoom komen. Beleggers die aanvankelijk tevreden achterover konden leunen terwijl ze hun 5 procent incasseerden gaan dan steeds nerveuzer op hun stoel schuiven. Dan wordt het moeilijk om die lonkende beurs te blijven negeren. De Magnificent Seven mogen dan duur lijken, maar de Mediocre 493 zijn – uitzonderingen daargelaten – minder aan de prijs.

Geen extremiteit

Het enorme bedrag geparkeerd in geldmarktfondsen bedraagt 15,5 procent van de totale marktkapitalisatie van de aandelenmarkt. Dat is veel, maar historisch geen extremiteit. Zo stond er in 2009 na de beruchte kredietcrisis maar liefst 64 procent geparkeerd in geldmarktfondsen. Het is ook zeker niet gezegd dat al dat geld naar de aandelenmarkt zal stromen. Een gedeelte zal in geldmarktfondsen blijven. Een gedeelte zal zijn weg vinden in obligaties die bij een dalende rente ook geen slechte belegging zijn. Maar een gedeelte zal wel zijn weg vinden naar de beurs.

Liquiditeiten kunnen gaan schuiven

Het komende jaar brengt weer veel onzekerheden mee. Inflatie, recessie, Oekraïne, het Midden Oosten, Amerikaanse presidentsverkiezingen, het zorgt allemaal voor de nodige onrust. Maar mocht de rente na zijn spectaculaire stijging van de afgelopen twee jaar weer een daling in gaan zetten dan is één ding zeker. Die enorme hoeveelheid liquiditeiten zal niet rustig op zijn plaats blijven. Die zal gaan schuiven. Voor beleggers de goede kant op.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.