Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Wat met de obligaties van Deutsche Bank die nu een rendement van meer dan 6% hebbe

Gepubliceerd 27-03-2023, 14:48
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

De hoop dat de vrees voor de banken zou verdwijnen na de overname van Credit Suisse een week geleden door zijn landgenoot UBS, is snel verzwonden. De blikken zijn nu gericht op Deutsche Bank (ETR:DBKGn) waarvan het aandeel op vrijdag meer dan 8% verloor op de beurs en waarbij het verlies zelfs opliep tot 14% in de loop van de sessie.

Ook op de secundaire markt hebben de koersen van de obligaties van de bank de afgelopen dagen klappen gekregen, waarbij beleggers hun rendementseisen opdrijven om de schulden van Deutsche Bank in portefeuille te houden.

De obligatie met looptijd tot 2028 biedt bijvoorbeeld een rendement van 6,20%, op basis van een koers van 82% van de nominale waarde (verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro, rating BBB- bij Standard & Poor's).

Een beetje zoals Credit Suisse, dat al vele jaren over de tongen gaat, hebben speculanten nu de Deutsche Bank nu in het vizier genomen, wetende dat de bank een paar jaar geleden al turbulentie beleefde.  DB werd echter geherkapitaliseerd en opnieuw winstgevend gemaakt

Kanselier Olaf Scholz merkte daaromtrent tijdens een reis naar Brussel vrijdag op dat Deutsche Bank zijn bedrijfsmodel fundamenteel had gemoderniseerd en gereorganiseerd.

Ook al omdat dat de bank zeer winstgevend is, voegde de politicus er aan toe dat er geen reden was om zich zorgen te maken.

Het vertrouwen in de financiële sector is echter altijd kwetsbaar en een waarnemer merkte dan ook op dat speculanten altijd proberen om een doelwit vinden waarop ze zich kunnen focussen.

1

Een aflossing van een obligatie die het tegenovergestelde effect had

De bezorgdheid nam vrijdag toe toen de Deutsche Bank besloot om te anticiperen op de situatie door 100% van de achtergestelde obligatie in dollar (4,29% - 2028) aan 91% van de nominale waarde vervroegd af te lossen.

Terwijl DB ongetwijfeld zijn vermogen wilde aantonen om liquiditeit te kunnen mobiliseren, had de ingreep het tegenovergestelde effect. Het signaal werd door de markt dus verkeerd begrepen.

De CDS, de credit default swaps waarmee de beleggers zich kunnen beschermen tegen de risico’s dat de bank niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, gingen door het plafond.

Ze stegen voor Deutsche Bank van 78 punten In het midden van de week tot 200 punten vrijdag toen de Europese beurzen sloten.

Met andere woorden: wie zichzelf wil beschermen tegen de insolventie van DB voor het terugbetalen van een obligatie met coupures van 100.000 euro, zal daarvoor een verzekering van 2.000 euro per jaar moeten betalen.

Terwijl een nieuwe volatiele week wacht voor de banken, met name ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan waar de dreiging voor het omvallen van de regionale bank First Republic nog niet is verdwenen, blijft het de vraag in hoeverre de recente rente-ingrepen door de centrale banken de kalmte kunnen terugbrengen op de financiële markten.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.