Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Turkse centrale bank trekt zich niets aan van Erdogan, koers lira stijgt 8%

Gepubliceerd 14-09-2018, 12:46
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

In de strijd tegen de monetaire crisis die Turkije heeft getroffen, verlaagde de Turkse centrale bank donderdag haar basisrente fors. Daarmee negeerde ze het advies van president Recep Tayyip Erdogan, die enkele uren voordien nog had opgeroepen om de rente te verlagen en niet te verhogen.

Door de basisrente met 625 basispunten te verhogen tot 24% heeft de centrale bank de financiële markten min of meer gerust kunnen stellen. De koers van de lira steeg met 8% tegen zowel de euro als de dollar. Dit jaar had de lira 36% van zijn waarde verloren, verlies dat dus deels goedgemaakt kon worden.

Vorige maand was de Turkse lira weggezakt tot een nieuw dieptepunt, dit als gevolg van de bezorgdheid over de inflatoire opstoot in het land. Bovendien had president Erdogan zijn greep op de monetaire politiek vergroot. Bijkomende factor die op de koers van de lira weegt, zijn de opgelopen diplomatieke en handelsspanningen met de Verenigde Staten.

In de New York Times stelde econoom Peter Dixon van Commerzbank (DE:CBKG) dat de Turkse centrale bank poogt om haar greep op het rentebeleid opnieuw te vergroten. De vraag is echter of ze daar in zal slagen.

Het fors optrekken van de basisrente geeft in ieder geval aan hoe zwaar de problemen zijn waarmee Turkije wordt geconfronteerd. In augustus bereikte de inflatie in het land bijna 18%. Terwijl de koers van de lira alsmaar dieper wegzonk, maakten de financiële markten zich steeds meer zorgen over de vraag of zowel de overheid als de Turkse bedrijven in staat zullen zijn om hun schulden in vreemde valuta’s (euro en dollar) terug te betalen.

Enkele uren voor de aankondiging van de renteverhoging had de Turkse president zich nochtans uitgesproken tegen een renteverhoging, hoe bescheiden ook.

In de afgelopen maanden heeft Erdogan zich een fervent tegenstander van hogere rentevoeten getoond. De president wil de rente bewust laag houden om de economie te doen groeien. Zijn vrees is dat een renteverhoging die groei zal afremmen.

Volgens de meeste waarnemers was deze renteverhoging alleszins verrassend. Ze kan er toe bijdragen dat de koersdaling van de lira wordt afgeremd en dat de inflatie een halt wordt toegeroepen. Bovendien bevestigt de maatregel de onafhankelijkheid van de Turkse centrale bank. Maar zo kan de centrale bank wel in conflict komen met president Erdogan wanneer de hoge rente inderdaad de economische groei zou vertragen.

In de afgelopen 20 jaar is de Turkse economie sterk gegroeid, zodat de armoede werd teruggedrongen en de middenklasse sterk is toegenomen. Tot voor kort slaagde het land er bovendien in om veel buitenlands investeringsgeld aan te trekken.

In een persmededeling onderstreepte de centrale bank nogmaals dat alle mogelijke middelen gebruikt zullen worden om prijsstabiliteit te bereiken. Volgens sommige waarnemers moeten dit begrepen worden als een bevestiging van haar onafhankelijheid.

Zal de Turkse lira verder herstellen? De beleggers durven weer staatsobligaties te kopen

Terwijl op de valutamarkten de Turkse lira opnieuw terrein won, zijn de belegger opnieuw begonnen om Turkse staatsobligaties te kopen.

Zo is er bijvoorbeeld de staatsobligatie in euro met een looptijd van nog 7 jaar die momenteel verhandeld wordt aan 88,50% van de nominale waarde.

Verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro (+/_ 89.000 euro op basis van de laatste wisselkoersen) biedt deze obligatie een jaarlijks rendement van 5,40%.

Op korte termijn is het mogelijk om een rendement van ongeveer 6% te realiseren via de staatsobligatiedie nog minder dan 2 jaar loopt en die momenteel aan 98,50% noteert. Ze is verkrijgbaar in coupures van 50.000 euro.

Wat obligaties in Turkse lira betreft, is er de obligatie uitgegeven door de Europese Investeringsbank met looptijd tot 2022. Met een coupon van 10% en een huidige koers van 72% bedraagt het rendement 22% (rating « AAA » bij Standard & Poor’s).

Turkse Lira Euro koers

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.