Toegang tot premium-data: tot 50% korting InvestingProBENUT DE SALE

Tereos : slechte resultatent en een vervroegde terugbetaling

Gepubliceerd 28-02-2019, 08:03
BNPP
-
99V33V1Z3=MSIL
-

Geconfronteerd met historisch zwakke suikerprijzen als gevolg van de liberalisering van de markt kondigde Tereos aan dat het boekjaar 2018-2019 niet met een positief resultaat afgesloten zal kunnen worden.

« Tijdens het lopende boekjaar zullen de zwakke suikerprijzen een duidelijke invloed hebben op de resultaten van de grote bedrijven uit de Europese suikersector », zo liet het bedrijf in een mededelingweten.

Dit bericht werd door de obligatiebeleggers niet bepaald op gejuich onthaald. Die waren al enigszins ontstemd door de aankondiging 48 uren voordien van de herfinanciering van een deel van de obligatie met looptijd tot maart 2020. En dat terwijl de bestuurscrisis bij het coöperatief bedrijf stilaan onoplosbaar lijkt.

De interne conflicten bemoeilijken het uitwerken van het strategisch reorganisatieplan (Ambitions 2022). Dit plan kan eventueel leiden tot een openstelling van het kapitaal binnen een periode van 2 of 3 jaar, met als uiteindelijke bedoeling om de dieptepunten in de suikeractiviteiten beter het hoofd te kunnen bieden.

Op korte termijn heeft Tereos een financiering gekregen van een bankenconsortium (BNP Paribas (PA:BNPP), Natixis (PA:CNAT) en Rabobank) en die moet toelaten om de helft van de obligatie die loopt tot maart 2020 vervroegd terug te betalen. Het betreft een bedrag van 250 miljoen euro. De voorwaarden verbonden aan deze banklening zijn niet bekendgemaakt.

De tweede suikergroep in de wereld voegde daar nog aan toe dat de financiële basis stevig blijft. Op 31 december 2018 beschikte het bedrijf over 1 miljard euro, waarvan 225 miljoen euro van een financieringslijn die nog niet was opgebruikt.

Dat was echter duidelijk te weinig om de beleggers gerust te stellen, gezien de talrijke onzekerheden en uitdagingen waar Tereos mee wordt geconfronteerd. De financiële ratio’s van het bedrijf zijn anderzijds verlaagd, dit als gevolg van tegenvallende resultaten.

De ratio netto schulden / Ebitda bijvoorbeeld bedroeg op 31 december 8 of dubbel zo veel als op dezelfde dag 12 maanden voordien. Concreet wil dit zeggen dat de uitstaande schulden niet langer 4x maar 8x de operationele winst overtreffen.

De obligatie Tereos Finance Group I (4,125% - 16/06/2023) is de afgelopen uren gedaald en noteert nu nog aan ongeveer 85,63% van de nominale waarde. Het rendement bedraagt x% en dat is een behoorlijk hoog percentage. Het betekent kort en goed dat de beleggers een stevige risicopremie vragen om deze obligatie aan boord te halen.

Hetzelfde scenario voor de obligatie Tereos Finance Group I (4,25% - 03/04/2020). Hier bedraagt de laatste koers 93% van de nominale waarde, waardoor het rendement op 11,84% berekend kan worden.

Beide obligaties zijn verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro en hebben een rating BB- bij Standard & Poor’s, dus in de speculatieve categorie.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.