🧮 Kiest u aandelen nog steeds op de ouderwetse manier? Dan is het tijd om van de kracht van AI te profiteren!
KORTING van 50% benutten

September heeft een slechte reputatie

Gepubliceerd 05-09-2023, 15:06
DJI
-

Geen vriendelijke maand

In september daalt de temperatuur. Ja, deze week is het even wat warmer, maar gemiddeld genomen  daalt het aantal zonuren. De zomer nadert zijn einde. De dagen worden korter. De kinderen gaan weer naar school. De bladeren aan de bomen hebben de herfst van hun leven bereikt. Voor beleggers is september doorgaans ook niet erg vriendelijk.

Slechtste beursmaand

Sterker nog, september geldt als de slechtste beursmaand van het jaar. Of men nu kijkt naar de afgelopen 20, 50 of 100 jaar, september blijkt steevast de slechtste maand van het jaar om te beleggen. Zo verloor de Dow Jones-index gemiddeld 1,21 procent in de maand september over de laatste 100 jaar. September is de enige maand van het jaar waarin de index gemiddeld in waarde afnam. In de maand mei bleven beleggers met lege handen achter en in de andere tien maanden van het jaar eindigde de beurs gemiddeld in de plus.

Somberheid neemt toe

In september vonden in het verleden ernstige gebeurtenissen plaats. Denk aan de aanslagen van 11 september in 2001 en het faillissement van Lehman Brothers in 2008. Gebeurtenissen die het gemiddelde zeker hebben beïnvloed. Toch bekruipt het gevoel dat er meer speelt. Het feit dat de zomer op zijn einde loopt zal ongetwijfeld een rol spelen in de toenemende somberheid bij mensen. En dus ook bij beleggers.

Slechts gemiddelden

September leverde beleggers de afgelopen drie jaar steeds een verlies op, ook in het mooie beursjaar 2021. Toch zijn bovengenoemde rendementen slechts gemiddelden. Niet ieder jaar verloopt volgens het gemiddelde. Zo zou ook dit jaar wel eens anders kunnen lopen. Zo maakte het in het verleden nog wel wat uit hoe de beurs voorafgaand aan de maand september was verlopen.

Vaak een voortzetting van de bestaande trend

In de jaren waarin de beurs eind augustus op verlies stond bleek september deze trend in de meeste gevallen slechts voort te zetten. De stemming was al somber en de minst vrolijke maand van het jaar deed daar nog een schepje bovenop. In de jaren waarin de beurs eind augustus echter op winst stond verliep de maand september aanmerkelijk minder slecht. Vaak eindigde de maand zonder opmerkelijke beweging. Opvallend was verder dat als er verliezen waren, deze vooral gemaakt werden in de tweede helft van de maand. Inderdaad, bij het intreden van de herfst.

Ook in goede beursjaren

Vijf keer stond de beurs eind augustus meer dan 10 procent op winst, zoals nu ook weer in de VS. In deze vijf jaar realiseerde de maand september een gemiddeld rendement van 2,11 procent. Vaak verliep september de eerste drie weken zeer sterk om daarna pas te verzwakken. Met andere woorden, september was beleggers vooral ongunstig gezind in de jaren waarin de beurs eind augustus al op verlies stond. Stond de beurs bij het ingaan van september op winst dan viel het allemaal wel mee.

En nu?

Volgens het maandelijkse onderzoek van de Bank of America verwachten professionele beleggers op dit moment niet veel van de beurs. Ze zijn onderwogen in aandelen en verwachten een afnemende economische groei en dalende winstmarges. Er staat meer cash aan de zijlijn dan gebruikelijk. De inflatie kruipt immers weer wat omhoog en lijkt nog niet bedwongen. De economische groei vertraagt wereldwijd en misschien komt die langverwachte recessie alsnog. De rentecurve is nog steeds sterk invers en de inkoopmanagers duiden op een forse groeivertraging. De centrale bankiers lieten doorschemeren de rente langer dan verwacht hoog te houden. Een verlaging wordt voorlopig niet verwacht.

Niet alleen kommer en kwel

Er zijn echter ook lichtpuntjes. De GDPNow van de Federal Reserve van Atlanta  gaat uit van een groei van het BNP in de VS van 5,6 procent in het derde kwartaal.De werkloosheidscijfers uit de VS waren precies goed voor de beurs. De arbeidsmarkt koelt weliswaar af, maar van een krimp lijkt geen sprake. De loongroei zwakt af, net als het aantal openstaande vacatures. Het zou de Fed de ruimte kunnen bieden de rente niet te hoeven verhogen.

Misschien is september beleggers wel gunstig gezind

De bedrijfswinsten namen minder af dan verwacht in het tweede kwartaal. Ten opzichte van het eerste kwartaal was er van een daling nauwelijks sprake. Voor het lopende kwartaal wordt er geen verdere daling meer verwacht. Is het einde van de winstrecessie in zicht? Niet minder dan driekwart van de bedrijven uit de S & P 500 heeft zijn winstverwachtingen weer opgeschroefd. De winstmarges lopen tegen de verwachtingen in weer op. Misschien is september beleggers dit jaar eens een keer gunstig gezind.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.