🧮 Kiest u aandelen nog steeds op de ouderwetse manier? Dan is het tijd om van de kracht van AI te profiteren!
KORTING van 50% benutten

Schoeller Packaging komt met een nieuwe hoogrenderende obligatie naar de markt

Gepubliceerd 24-10-2019, 15:08
F
-
KHC
-
KO
-

Liefhebbers van hoogrenderende obligaties (die tevens risicovol zijn) kunnen hun geluk vinden in een nieuwe obligatie uitgegeven door Schoeller Packaging, de moedermaatschappij van Schoeller Allibert, nummer één in Europa op de markt voor hernieuwbare logistieke verpakkingen.

Schoeller Packaging, met hoofdzetel in Nederland, beantwoordt aan de behoeften wat betreft stockage, onderhoud en distributie van grote en middelgrote bedrijven actief op lokale, regionale en mondiale markten. Het aanbod aan producten omvat onder andere plastieken dozen, paletten en wagentjes voor het transporteren en opslaan van koopwaren.

Georg UTZ en Cabka IPS zijn de belangrijkste concurrenten van dit bedrijf. De klanten zijn over het algemeen traditionele bedrijven zoals Coca-Cola (NYSE:KO), Decathlon, Ford (NYSE:F) of Heinz (NASDAQ:KHC), die volgens de analisten van Spread Research samen goed zijn voor 81% van het omzetcijfer, of bedrijven die verpakkingen kopen om die aan andere bedrijven te verhuren.

Schoeller Allibert, dat 2.000 mensen tewerkstelt (hoofdzakelijk in Europa), beschikt over 13 fabrieken, bedient ongeveer 10.000 klanten wereldwijd en is in 50 landen aanwezig. Vorig jaar bedroeg de omzet 519 miljoen euro (waarvan 84% in Europa werd gerealiseerd) en de brutowinst 52 miljoen euro. Op 31 december 2018 bedroeg de schuldengraad 227 miljoen euro.

Een deel van die schulden werd geherfinancierd door de emissie van een obligatie waarmee 250 miljoen euro werd opgehaald. Deze draagt een coupon van 6,375%. Dat is een hoge vergoeding in deze tijden van lage rentevoeten, maar ze weerspiegelt wel de speculatieve rating B bij Standard & Poor’s. Met de opbrengst van de emissie wordt een bestaande obligatie van Schoeller Allibert, dochterbedrijf van Schoeller Packaging B.V, met vervaldatum in 2021 en met een coupon van 8%, die teruggekocht wordt. Met deze operatie verlicht de Groep Schoeller Packing zijn schuldenpositie.

De obligatie uitgegeven door Schoeller Packaging BV, de moeder maatschappij van Schoeller Allibert, is op de secundaire markt verkrijgbaar aan 101%, waardoor het rendement 6,13% bedraagt. De emittent behoudt zich het recht voor de schulden vervroegd terug te betalen op 1 november 2021 aan 100% van de nominale waarde. In de hypothese van een inkoop binnen 2 jaar bedraagt het rendement 5,89%.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.