💼 Bescherm uw portfolio met de AI-aandelenselecties van InvestingPro − NU met tot wel 50% KORTINGBENUT DE SALE

Procter & Gamble ziet winst stijgen

Gepubliceerd 31-07-2023, 15:00
PG
-

Afgelopen vrijdag opende de Amerikaanse levensmiddelengigant de boeken en presenteerde cijfers die beter waren dan verwacht. De winst over het gehele boekjaar steeg van 5,81 dollar per aandeel een jaar geleden naar 5,90 dollar dit jaar, een stijging van 2 procent. De kwartaalomzet steeg met 5 procent van 20 miljard dollar naar ruim 20,5 miljard dollar. De stijging van zowel de winst als de omzet is met name toe te schrijven aan de prijsverhogingen. Procter & Gamble (NYSE:PG) verhoogde de prijzen met 7 procent in het afgelopen kwartaal. Als gevolg van de prijsverhogingen daalden de volumes echter wel iets, de volumes liepen dit kwartaal met 1 procent terug. De prijsverhogingen van een kwartaal eerder waren echter hoger, toen bedroeg de verhoging 10 procent en de volumes namen met 3 procent af.

Ondanks de licht afnemende volumes verwacht Procter & Gamble dit jaar een groei van de omzet tussen de 3 en 4 procent waarmee de omzet uit zal komen rond de 82 miljard dollar. Voor de winst per aandeel ligt de verwachting nog wat hoger en ziet het Amerikaanse bedrijf een stijging tussen de 6 en 9 procent naar 6,25 dollar tot 6,53 dollar per aandeel. De goede cijfers werden afgelopen vrijdag beloond met een stijging van bijna 3 procent.

Amerikaanse kerninflatie neemt sterker af dan verwacht

Ondanks dat de prijzen in de supermarkten nog altijd hoog zijn, neemt de kerninflatie in Amerika wel af. De PCE-kerninflatie is voor de Federal Reserve één van de belangrijkste indicatoren voor het monetaire beleid dat door hen wordt gevoerd. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,1 procent ten opzichte van de 4,6 procent in mei, de verwachting voor de maand juni lag op 4,2 procent. De kerninflatie is een maatstaf voor de inflatie die de prijzen van voedsel en energie uitsluit. Dit wordt gedaan omdat de prijzen van voedsel en energie vaak volatiel zijn en niet altijd een goede weergave zijn van de onderliggende inflatie. De kerninflatie wordt vaak gebruikt door beleidsmakers en economen om de inflatie te volgen, omdat dit cijfer een beter beeld geeft van de gezondheid van de economie.

Een andere belangrijke indicator waar de Federal Reserve naar kijkt is de ontwikkeling van de inkomens in Amerika. De inkomens stegen in juni op maandbasis met 0,3 procent waar de verwachting lag op 0,4 procent. In mei bedroeg de stijging nog 0,5 procent. Het minder snel stijgen van de inkomens wordt gezien als positief aangezien dit de kans op een loon-prijsspiraal verkleind. Door de afkomende inflatie zagen we dat de consumentenbestedingen sterker stegen dan in mei. De stijging in juni bedroeg 0,5 procent terwijl dit in mei 0,2 procent was.

De stijging van de consumentenbestedingen is ook terug te zien in het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen steeg van 64,4 naar 71,6. Ook over de huidige staat van de economie waren de ondervraagden positiever dan in de voorgaande maand. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden bleef gelijk op 3,4 procent. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar kwam wel lager uit tussen de 2,9 en 3,1 procent, dit is wel nog altijd hoger dan de 2 procent doelstelling van de Federal Reserve.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.