🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Portefeuilleoverzicht April 2024 en Vooruitzichten en zeer Belangrijke Data

Gepubliceerd 15-05-2024, 12:58
US500
-
AEX
-
MSFT
-
SOLB
-
GOOGL
-
AMZN
-
NVDA
-
FUGR
-
OCI
-
GOOG
-
ALVELg
-

Macro-economische en Rentetrends

De markten verschuiven hun focus van inflatie en rentes naar economische groei en werkgelegenheid in de Verenigde Staten. De meeste marktspelers verwachten nu één tot twee renteverlagingen dit jaar. De 10-jaars Treasury is gestabiliseerd rond 4,50%, na eerdere onrust toen deze richting 5% steeg, wat een correctie van ongeveer 7% op de aandelenmarkten veroorzaakte.

Recentelijk zijn er tekenen van vertraging in de robuuste economische groei in de VS. De nonfarm payrolls stegen in april met 175.000, terwijl 238.000 was verwacht, en de werkloosheid steeg van 3,8% naar 3,9%, wat in lijn ligt met de doelstellingen van de Federal Reserve. Bovendien was de loongroei 0,1% lager dan verwacht, maar blijft deze op jaarbasis dicht bij 4%, wat door de productiviteitsgroei kan worden opgevangen.

Vooruitlopende ISM-cijfers laten zien dat factoren zoals bedrijfsactiviteit, werkgelegenheid in de maakindustrie, nieuwe orders en PMI’s onder de prognoses blijven, terwijl de prijzen in de maakindustrie onder druk staan. Het is de vraag of dit een trend wordt of slechts een tijdelijke dip is.

In Europa gaat het economisch iets beter. De PMI’s over april waren gemiddeld 0,2% beter dan verwacht. Desondanks zal de ECB waarschijnlijk de rente met een kwart procentpunt verlagen. Zwitserland en Zweden zijn al begonnen met renteverlagingen en de Bank of England volgt met 0,25%. In China zijn er ook positieve signalen, met stimuleringen om de vastgoedmarkt te ondersteunen en stijgende aandelenkoersen.

Aandelenmarkten

We zijn het eerste kwartaal goed doorgekomen, met de S&P 500 als belangrijkste graadmeter die een winststijging per aandeel van 5,4% rapporteerde. Exclusief de verliezen van Bristol Myers was er zelfs een groei van 8,3%, duidelijk beter dan verwacht. Deze positieve cijfers hebben de markten naar recordhoogtes of dichtbij gebracht. In de S&P 500 zorgden de ‘magnificent five’ (Nvidia, Alphabet, AmazonMeta & Microsoft) voor de meeste groei. Zonder deze bedrijven daalde de winst met 2,4%. De gezondheidszorgsector presteerde het slechtst met een daling van 25%, maar zonder de drie grootste bedrijven was er een stijging van 9,7% in het eerste kwartaal. Dit benadrukt het belang van stockpicking.

Het conflict in het Midden-Oosten zorgde aanvankelijk voor druk op de markten, vooral door de aanval van Iran. Gelukkig escaleerde dit niet verder en ondersteunden goede bedrijfsresultaten het sentiment, waarbij de aanzienlijke hoeveelheid cash werd ingezet, gezien de algemene verwachting dat inflatie en rente zullen dalen, zij het niet zo snel als verwacht.

Portefeuille

Na een flinke daling gedurende de maand eindigde de portefeuille met een kleine min van 0,4%, wat het jaarrendement op 12,5% brengt. De AEX daalde met 0,3% en heeft een jaarrendement van 11,7% voor 2024. Gedurende de maand werd het aandeel Progressive Corp (verzekeringen) aangekocht. De kaspositie bedraagt bijna 21% van de portefeuille.

Grootste stijgers:

  • Earthlabs (TSXV:SPOT): +15,1%
  • Aliaxis (EBR:BE0941243520): +14,1%
  • Campine (EBR:CAMB): +11,9%
  • Solvay (EBR:SOLB): +9,3%
  • Kinross Gold (NYSE:KGC): +6,5%

Grootste posities:

  • Nvidia (NASDAQ:NVDA): 6,8%
  • Campine (EBR:CAMB): 6,5%
  • Fugro (AS:FUGR): 6,1%
  • Velcan Holdings (LU:ALVELg): 5,9%
  • OCI (AS:OCI): 5,4%

Vooruitzichten

Vandaag, 15 mei, zijn de inflatiecijfers voor april in de Verenigde Staten van groot belang. Verwacht wordt een daling van 3,8% naar 3,6%, met een maandelijkse CPI van 0,4%. Deze cijfers kunnen het rentebeleid voor 2024 bepalen. Verwacht wordt enige volatiliteit. Mijn verwachting is dat slechtere inflatiecijfers de markt aanvankelijk lager zullen zetten, maar met een betere uitleg kan het herstel snel volgen.

Op 22 mei is een belangrijke datum, waarbij een tweede ‘Nvidia-moment’ kan zorgen voor verdere koersstijgingen, tenzij er een vertraging in AI-orders komt, wat de markt onder druk kan zetten gezien de huidige recordstanden. De AI-revolutie wordt echter gezien als een nieuwe industriële revolutie.

Het is cruciaal om de macro-economische indicatoren zoals de Purchasing Managers Indices, werkgelegenheidscijfers en economische groei nauwlettend in de gaten te houden om te voorkomen dat de afzwakkende groei omslaat in contractie en deflatie, wat de bedrijfswinsten zou kunnen drukken.

De markt blijft actief, met aankopen in achtergebleven sectoren. De utility-sector heeft bijvoorbeeld sterke prestaties laten zien.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.