Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Obligaties Petrobras onder druk na ontslag topman

Gepubliceerd 23-02-2021, 08:21
SAN
-
PBR
-

De obligaties van oliegroep Petrobras (NYSE:PBR) staan onder druk nadat Braziliaans president Jair Bolsonaro de topman van dit kroonjuweel van de Braziliaanse economie de laan uitstuurde. Deze beslissing voedt de bezorgdheid van de beleggers omtrent de schuldafbouw van het oliebedrijf.

De dollarobligatie Petrobras Global Finance BV 5,6% 03/01/2031 bijvoorbeeld werd maandag bij de slotbel op de Europese beurzen verhandeld aan 107% van de nominale waarde. Vorige donderdag was dat nog 112%. De lening is uitgegeven in coupures van 2.000 en heeft een "BB-" rating ("High yield") bij Standard & Poor's.

1

Toen de Braziliaanse president bij het begin van het weekend opwierp dat er veranderingen op til waren binnen het petroleumbedrijf, zette dit de obligaties van Petrobras reeds onder druk. Jair Bolsonaro zei dat de oliegroep de recente prijsverhogingen voor brandstof enkel doorvoerde om de financiële markten en bepaalde groeperingen in Brazilië ter wille te zijn. Hij vond dat de prijzen juist naar beneden moesten bijgesteld worden.

Vrijdag werd er na sluiting van de markten via een persbericht aangekondigd dat Joaquim Silva e Luna, een voormalig generaal en ex-minister van Defensie, is aangesteld als nieuwe topman. Dit zorgt voor een algemene onrust binnen financiële kringen. Het wordt gezien als inmenging van Brasilia in de economie.

De analisten reageerden meteen en stelden hun aanbevelingen voor Petrobras naar beneden bij. De wijziging van de verkoopprijzen bij Petrobras zal implicaties hebben voor het genereren van cash, zei de analist van de Spaanse bank Santander (MC:SAN). Hij voegde er aan toe dat de voorziene verkoop van activa, meer specifiek raffinaderijen, de perspectieven op schuldafbouw en dividenden overschaduwt. Afsluiten deed hij met de woorden: "Er heerst een groeiende onzekerheid rond Petrobras."

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

Als specialist in de olie- en gasindustrie is Petrobras actief in alles wat te maken heeft met fossiele brandstoffen (prospectie, boringen, raffinage, verwerking, verkoop en transport van ruwe olie, vloeibaar aardgas en aardgas), biobrandstof en de ontginning van schalie.

Verder levert dit kroonjuweel van de Braziliaanse economie ook elektriciteit. Op woensdag 24 februari maken ze hun jaarresultaten van 2020 bekend.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.