🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Nettowinst HAL bereikt mijlpaal

Gepubliceerd 28-03-2024, 15:09
GBLB
-
SBMO
-
VOPA
-
BOSN
-
HLAN
-

Gistermiddag nabeurs kwam investeringsmaatschappij HAL (AS:HLAN) met de jaarcijfers. De Rotterdammers hadden een prima jaar waarbij de nettowinst door een miljard euro schoot. Er werd 1.001 miljoen euro winst gemaakt oftewel 11,17 euro per aandeel. Dit is een plus van 54,4 procent ten opzichte van 2022 toen de nettowinst per aandeel 7,23 euro bedroeg. Starperformer in de investeringsportefeuille van HAL is het Papendrechtse Boskalis (AS:BOSN). Het baggerconcern was tot 9 november 2022 beursgenoteerd maar werd door HAL van de beurs gehaald voor 33 euro per aandeel. Dit was een prima timing; de cijfers van de baggeraar over 2023 waren ‘historisch goed’. De omzet groeide met 20 procent en de winst nam met bijna 150 procent toe. Het aantal beursgenoteerde ondernemingen waarin HAL geïnvesteerd heeft, is tegenwoordig geminimaliseerd tot 3. Het betreft Safilo, een Italiaanse brillenmaker en het in Amsterdam genoteerde SBM Offshore (AS:SBMO) (HAL bezit 22,9 procent van de aandelen) en Vopak (AS:VOPA) (48,15 procent). Nu het bij die laatste weer goed gaat, maar dit onvoldoende terugkomt in de koersontwikkeling, bestaat er volgens analisten een kans dat Vopak de volgende onderneming zal kunnen zijn die HAL van de beurs zal halen. Cash hiervoor is er voldoende; zo’n 2,9 miljard euro staat nu te verstoffen op de rekening. Alhoewel, er werd vorig jaar met de liquiditeiten een rendement behaald van 4,3 procent. Dat is toch heel behoorlijk, zeker afgezet tegen het negatieve rendement op de liquiditeiten in 2022 van 3,1 procent.

De nettovermogenswaarde, de waarde van de beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde onderliggende investeringen van HAL, steeg in 2023 van 147,72 euro per aandeel naar 150,12 euro. Sinds ultimo 2023 zijn de beleggingen verder in waarde toegenomen. Per 22 maart jongstleden bedroeg dit per aandeel 4,87 euro. Daarmee bedraagt de huidige nettovermogenswaarde momenteel 154,99 euro. Aangezien de huidige beurskoers van HAL momenteel zo’n 130 euro bedraagt, wordt het aandeel nog altijd met een disagio verhandeld. Het disagio bedraagt zo’n 25 euro per aandeel oftewel 16 procent. Dit is in het verleden wel eens meer geweest en is vrij weinig als je dit afzet tegenover andere beursgenoteerde investeringsmaatschappijen als Exor of Groupe Bruxelles Lambert (EBR:GBLB).

HAL past governance aan

Vanuit analisten is er al jarenlang kritiek op HAL vanwege de ‘ondoorzichtige structuur’. Met de aanstaande bestuurswissel, CEO Mel Groot wordt opgevolgd door Jaap van Wiechen, heeft men besloten om deze gebeurtenis aan te grijpen om ook de governance aan te pakken. Hiertoe hield HAL Trust (AS:HLAN) een buitengewone aandeelhoudersvergadering afgelopen vrijdag. Per 1 april aanstaande is HAL (weer) een Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Rotterdam. De directie werd tot op heden gevoerd vanuit Monaco terwijl de juridische zetel gevestigd was op Curaçao. Met de (fiscale) verhuizing naar Nederland zullen aandeelhouders in de beursgenoteerde onderneming voortaan onder de Nederlandse dividendbelasting vallen. Over de uitkering van de toekomstige winsten, zal er dus 15 procent dividendbelasting ingehouden worden, welke verrekend kan worden door Nederlandse belastingplichtigen met de aangifte inkomstenbelasting. Teneinde uitkeringen van kapitaal dat opgebouwd is in het verleden onder een fiscaal gunstig regime, niet ook onder de Nederlandse belastingwetgeving belast te laten worden, heeft HAL een deal gesloten met de Nederlandse fiscus. De door de Belastingdienst erkende maatregel is dat HAL de nominale waarde van de aandelen HAL Holding (100 procent eigendom van het in Amsterdam genoteerde HAL Trust) verhoogd heeft van 2 eurocent naar 135 euro per aandeel. Daarmee is een groot deel van de winstreserve omgezet naar een kapitaalreserve waaruit in de toekomst vrij van belasting uitgekeerd kan gaan worden. Overigens zijn er geen concrete plannen om dit kapitaal ook daadwerkelijk uit te keren.

Met de aangepaste governance is ook het dividendbeleid aangepast. Voortaan wordt er alleen cashdividend betaald. De afgelopen jaren werd het dividend voor de helft in aandelen uitgekeerd. Nu er vanaf dit jaar alleen contanten worden betaald, treedt er geen verwatering van de winst per aandeel meer op. Dit is gunstig voor beleggers. Wel is het dividendrendement verlaagd van 4 procent van de gemiddelde beurskoers in december naar 2,5 procent. Wat ook aantrekkelijk is, want 2 van 4 procent was voorheen immers ‘een sigaar uit eigen doos’. Het met 14 procent verhoogde cashdividend over 2023, dat per 20 mei uit de beurskoers zal gaan, bedraagt 2,85 per aandeel.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.