🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Mr. Bond heeft hulp nodig

Gepubliceerd 28-05-2024, 15:14
NVDA
-

De bedrijfsresultaten vielen mee

Vorige week zette Nvidia (NASDAQ:NVDA) met zijn verpletterende cijfers een mooi uitroepteken achter het kwartaalcijferseizoen. Want de resultaten vielen mee. De beurskoersen liepen op en de maand mei verloopt verrassend goed. Nu de bedrijfsresultaten achter ons liggen kunnen beleggers zich weer druk gaan maken over het rentebeleid van de centrale banken. De ECB zal de rente volgende week naar verwachting gaan verlagen. De Federal Reserve is nog niet zover.

2-jaars staatslening een goede afspiegeling

Van de begin dit jaar ingeprijsde zes tot zeven renteverlagingen is er nog maar één over. Een feit  weerspiegeld in de rente op 2-jaars staatsleningen in de VS. Deze is inmiddels weer opgelopen naar tegen de 5 procent. Begin dit jaar bedroeg deze nog 4,2 procent. Gezien hun looptijd zijn deze obligaties een goede afspiegeling van de huidige renteverwachting.

Er speelt meer

De Amerikaanse centrale bank heeft aangegeven zijn beleid te baseren op inkomende economische data. Daarom volgen beleggers de macro-economische cijfers nauwgezet. Beter dan verwachte cijfers jagen de rente omhoog, minder dan verwachte cijfers doen de rente zakken. Dit kan zo nog wel even voortduren tot het volgende kwartaalcijferseizoen zich aandient. Het korte termijn rentebeleid is echter niet de enige zaak die de markten zou kunnen beroeren. Er speelt meer.

De staat gaat obligaties opkopen

Zo besloot de Federal Reserve begin deze maand zijn programma om de balans af te bouwen te gaan  vertragen. Op hetzelfde moment maakte het Amerikaanse Ministerie van Financiën bekend eigen obligaties op te gaan kopen. Beleggers zijn gewend aan bedrijven die hun eigen aandelen opkopen. Maar een overheid die zijn eigen obligaties terugkoopt? Het is overigens niet nieuw. Het werd eerder gedaan in de jaren ’20 van de vorige eeuw en recent nog, in 2002. De eerste terugkoop zal eind deze week plaatsvinden.

Veerkracht en liquiditeit

Beide programma’s hebben hetzelfde doel: het verbeteren van de veerkracht en de liquiditeit van de Amerikaanse obligatiemarkt. Jawel, ’s werelds grootste en meest liquide beleggingsmarkt blijkt niet langer zonder een helpende hand te kunnen. Dat heeft alles te maken met de fenomenale omvang van de Amerikaanse staatsschuld. Die is de afgelopen decennia tot ongekende proporties opgelopen. De schuld heeft een omvang bereikt van ruim 34.000 miljard dollar. Dat is 122 procent van het BNP en 103.000 dollar per hoofd van de bevolking.  

De financiële wereld houdt zijn hart vast

Ondanks de economische groei hebben de VS momenteel een begrotingstekort van 7,5 procent van het BNP. Dat is ruim 1000 miljard dollar. De schuld was altijd al omvangrijk, maar de laatste twee presidenten hebben de turbo er nog eens flink opgezet. Een reden waarom men in de Amerikaanse financiële wereld momenteel een afkeer heeft van beide presidentskandidaten. Men houdt zijn hart vast, ongeacht de uitslag van de verkiezingen.

Steeds hogere rentelast

Deze schuld was enkele jaren geleden nog niet zo’n probleem vanwege de historisch lage rente. Dat is na de serie renteverhogingen van de Federal Reserve anders geworden. De rentelast is tegenwoordig de grootste begrotingspost, groter dan bijvoorbeeld defensie. Het geeft nog maar eens aan in wat voor moeilijke positie de centrale bank is beland. Enerzijds worden zij geacht de inflatie te bestrijden. Maar anderzijds draait men met de daarmee gepaard gaande hogere rente uiteindelijk de Amerikaanse economie de nek om.

Een konijn uit de hoge hoed

De Federal Reserve moet zich in alle bochten wringen en hoopt ondertussen van ganser harte dat de inflatie eindelijk eens daalt. Het zou ze de ruimte geven de rente te verlagen. Maar ook het Ministerie van Financiën tovert een konijn uit de hoge hoed. Men was de uitgifte van langlopende staatsleningen al flink aan het reduceren ten faveure van kortlopende T-Bills. Daarmee werd de druk op de markt verlicht en hoefde de rente op langlopende staatsleningen niet al te zeer op te lopen.

Opkopen van eigen obligaties

Nu gaat men dus over tot het opkopen van eigen obligaties. De staat gebruikt de opbrengst van nieuwe obligaties om oudere – vooral minder liquide – obligaties terug te kopen. Veel van deze leningen staan ondertussen onder pari en daarmee bereikt het Ministerie feitelijk een rentevoordeel. Bovendien wordt de markt meer liquide. Op korte termijn een briljante oplossing. Op lange termijn verdwijnt de staatsschuld echter niet. Mr. Bond heeft de hulp hard nodig.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.