🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Marktbeeld 29 mei 2024

Gepubliceerd 29-05-2024, 09:11
  • ABNAMRO (AS:ABNd) neemt Hauck Aufhäuser Lampe over. Dat is een bank voor vermogenden in Duitsland. De bank werkt onder de naam Bethmann Bank. ABNAMRO neemt de bank over van de huidige Chinese eigenaar.
  • PDD, de moedermaatschappij van Temu, is nu meer waard dan Alibaba (HK:9988). Het is daarmee de grootste e-commerce onderneming van China geworden.
  • China heeft een 47,5 miljard dollar fonds opgericht om de achterstand op de ontwikkeling van AI chips die China op de VS heeft, in te halen.
  • In Zuid Afrika zijn verkiezingen. Het gaat slecht in het land en het is ANC corruptie dat daar vooral verantwoordelijk voor is.
  • Samsung (LON:0593xq) krijgt in Zuid Korea te maken met stakingen. Het gaat een vijfde van de werknemers vooral om de onderdrukking van vakbonden.
  • In het proces tegen Trump zijn gisteren de slotpleidooien gehouden. De advocaat van Trump kreeg een serieuze uitbrander van de rechter omdat hij fascistische methodes gebruikte om de jury te beïnvloeden. De advocaat zette de jury onder druk met een verkapte bedreiging. De jury werd direct uit de zaal gehaald en de advocaat kreeg zijn uitbrander. De rechter heeft daarop de jury apart genomen om ze duidelijk te maken dat ze de opmerking van de advocaat niet mogen meewegen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.