Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Marktbeeld 1 maart 2024

Gepubliceerd 01-03-2024, 10:53
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45
  • Vanmiddag organiseer ik voor bestaande accounthouders van NEO Finance een bijeenkomst in mijn kantoor in Best. De zaal is vol. De CEO van NEO Finance zal ook even inbellen en ik heb een hele lading vragen voor hem! Het gaat een druk dagje voor me worden.
  • Electronic Arts (NASDAQ:EA) schrapt nog weer eens 670 banen. Het loopt minder lekker bij het bedrijf en reorganisatie is dus volgens de directie dringend nodig.
  • Nederland heeft zelfs geen ruimte voor twee kerncentrales op het elektriciteitsnet! Eén zou nog kunnen, maar twee zou een te hoge belasting geven. Het moet niet veel gekker worden. Als er één ding duidelijk is geworden, dan is het dat de liberalisering GEEN oplossing is gebleken. De bedrijven laten keihard zien dat ze niet in staat (willen) zijn om op marktveranderingen in te spelen. Ze doen geen investeringen in de toekomst als die toekomst er voor hen niet net zo extreem winstgevend uitziet. Dan liever alles in de prak laten draaien.
  • Air France-KLM (EPA:AIRF) heeft bijna een miljard euro winst gemaakt. Dat ondanks de problemen op Schiphol en ondanks omvliegen vanwege oorlogen her en der. Kan je nagaan hoe goed het was gegaan als die problemen er niet waren geweest, of als ze de prijzen om met de maatschappij te vliegen niet zo hoog hadden gesteld… Met een miljard aan winst blijkt wel dat je tarieven eigenlijk veel te hoog zijn.
  • In Texas is een enorme natuurbrand uitgebroken. Meer dan 1 miljoen hectare is al verbrand en tienduizenden stuks vee zijn al omgekomen. Het is één van de grootste branden ooit in de VS.
  • Chemours (NYSE:CC) gaat de schoonmaak van vervuilde moestuinen rond de fabriek betalen. Een eerste stop richting het verbeteren van de relatie en het milieu rond de fabriek.
  • China wil heel graag buitenlandse investeerders trekken, maar die voelen steeds minder voor investeringen in China. Het vertrouwen is geknakt.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.