🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Magere oogst John Deere

Gepubliceerd 17-05-2024, 15:19
DJI
-
DE
-
LLY
-
HLAN
-
NVO
-

Beleggers maakten gisteren op Wall Street een pas op de plaats na nieuwe recordstanden op woensdag. De Dow Jones index schoot gedurende de handelssessie voor het eerst in de geschiedenis door de magische grens van 40.000 punten. De index kon de winst niet vasthouden na opmerkingen van een aantal Fed-gouverneurs en sloot uiteindelijk 0,1 procent lager. Ondanks meevallende inflatiecijfers en tegenvallende Amerikaanse detailhandelsverkopen waarschuwde New York Fed voorzitter, John Williams, dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen. Zijn collega en scheidende voorzitter van de Cleveland Fed, Loretta Mester, liet doorschemeren dat de hogere rentestanden nog wel even zullen aanhouden. 

Deere & Company

Gisteren bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers van het gebroken boekjaar eindigend op 28 april jongstleden, kwam de producent van landbouwmachines dit jaar andermaal met een winstwaarschuwing. De kwartaalomzet daalde op jaarbasis met 12 procent naar 15,2 miljard dollar. Onder de streep daalde de nettowinst met 17 procent naar 2,4 miljard dollar. De daling van de omzet is met name het gevolg van dalende prijzen van gewassen. Mais en soja staan bijvoorbeeld op het laagste punt sinds drie jaar. Door de lage prijzen van de landbouwgewassen zijn agrariërs terughoudend met het investeren in nieuwe landbouwmachines. De voorraden bij de dealers zijn in één jaar tijd met 95 procent gestegen. De hogere financieringslasten voor de afnemers, als gevolg van de gestegen rente, zijn mede debet aan de fors opgelopen voorraadvorming. De verwachte omzetdaling voor het lopende boekjaar wordt bijgesteld van 20 procent naar een bandbreedte van 20 tot 25 procent. Ook de outlook voor de netto jaarwinst is verlaagd van een bandbreedte van 7,5 tot 7,75 miljard dollar naar 7 miljard dollar. De kwartaalcijfers vielen niet in goede aarde bij de beleggers. Het aandeel sloot gisteren 4,7 procent lager. 

HAL HOLDING N.V.

De nettovermogenswaarde van investeerder HAL Holding N.V. (AS:HLAN) bedroeg per ultimo maart van dit jaar 14,22 miljard euro. Dit is omgerekend per aandeel 157,49 euro. Gedurende de periode 31 maart tot en met 10 mei 2024 zijn de waarderingen van de beursgenoteerde belangen en de liquiditeitenportefeuille gestegen met ongeveer 180 miljoen euro, oftewel 1,99 euro per aandeel. Dit betekent dat de vermogenswaarde op 10 mei per aandeel 159,48 euro was. De slotkoers van het aandeel HAL TRUST bedroeg per die datum 124,20 euro. Er is derhalve sprake van een discount ten opzichte van de vermogenswaarde van ruim 35 euro per aandeel, procentueel is dit 22,1 procent. De liquiditeitenportefeuille bedroeg per 31 maart 2,8 miljard euro. Hiervan was 90 procent belegd in investment-grade obligaties met een looptijd van gemiddeld 1 jaar en bankdeposito’s. De overige 10 procent was belegd in aandelen. Het rendement op de effectenportefeuille bedroeg in het eerste kwartaal 0,9 procent. Op de peildatum van 10 mei is de aandelenkoers van Hal Trust vanaf begin van het jaar gestegen met 9,1 procent. Dit is meer dan de stijging van de vermogenswaarde van 6,2 procent over dezelfde periode. 

Roche

Gisterenochtend voorbeurs meldde de Zwitserse farmaceut bemoedigende onderzoeksresultaten van een medicijn tegen zwaarlijvigheid. Uit een studie in de eerst fase van een kandidaat-geneesmiddel tegen overgewicht van het recent overgenomen Carmot Therapeutics, bleek dat na 24 weken bij gezonde volwassenen met obesitas een gewichtsverlies van 18,8 procent was waargenomen. 

Afgelopen december nam Roche (SIX:RO) het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Carmot Therapeutics over voor een bedrag van 2,7 miljard dollar. Roche beoogde met deze overname om de dominante marktpositie op het gebied van afslankmedicijnen van Novo Nordisk (NYSE:NVO) en Eli Lilly (NYSE:LLY) te lijf te gaan. Het aandeel Roche sloot gisteren ruim 3 procent hoger op de bemoedigende onderzoeksresultaten.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.