Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Kan geopolitiek de opleving van de M&A-markt in Europa belemmeren?

Gepubliceerd 02-04-2024, 15:00
Geactualiseerd 09-07-2023, 12:32

Met de voorspelling dat de activiteit op het gebied van fusies en overnames gedurende 2024 zal toenemen, lijkt Europa zich voor te bereiden op een golf van M&A-activiteit. Maar welke impact gaat dit hebben? Deze blog zal de impact van deze groei in M&A op Europese markten verkennen, gezien de financiële uitdagingen zoals inflatie die moeten worden overwonnen. Echter, is er bij deze voorspellingen wel voldoende rekening gehouden met geopolitieke factoren? En zouden conflicten extra obstakels kunnen veroorzaken waar markten mee te maken krijgen? Wij nemen je graag mee.

Huidige markt

De wereldwijde M&A-markten hebben het zwaar gehad, ook in Europa. Stijgende rentetarieven, hoge energiekosten en geopolitieke onzekerheid hebben de dealmaking bemoeilijkt. Europese M&A-activiteit is afgenomen, met een daling van de dealwaarde en -volume in de eerste helft van 2023. Desondanks blijven Europese dealmakers flexibel, gericht op kleinere transacties in de mid-market. Ondanks aanhoudende onzekerheid zijn er tekenen van verbetering, met afnemende inflatie en correcties in waarderingen. Dealstroom blijft steady, met kansen voor risicotolerante acquirers om marktvormende deals te sluiten.

(Afbeelding: Bakertilly)

M&A-activiteit en financiële uitdagingen

Het vooruitzicht van een toename van fusies en overnames in Europa in 2024 is bemoedigend te midden van de financiële uitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd, zoals inflatie en economische onzekerheid. Fusies en overnames worden vaak gezien als een strategische zet voor bedrijven om hun marktpositie te versterken, efficiënter te worden en groeikansen te benutten. Deze activiteit kan een impuls geven aan de economische groei en investeringen in de regio, wat positief nieuws is voor Europese markten.

Het vergeten element: geopolitiek

Ondanks de optimistische vooruitzichten op het gebied van deze sector, lijkt er een cruciaal element te zijn dat over het hoofd is gezien: geopolitiek. Geopolitieke spanningen en conflicten kunnen een aanzienlijke impact hebben op de stabiliteit van de markten en het vertrouwen van investeerders ondermijnen. Europa wordt geconfronteerd met verschillende geopolitieke uitdagingen, waaronder spanningen met Rusland, migratieproblemen en onzekerheid over de toekomst van de EU na de Brexit.

Mogelijke impact van geopolitieke onrust

De recente gebeurtenissen in Oekraïne en de spanningen tussen Rusland en het Westen hebben de geopolitieke risico's in Europa vergroot. Dergelijke spanningen kunnen de markten verstoren en investeerders voorzichtiger maken met betrekking tot het aangaan van risico's, waaronder fusies en overnames. Bovendien kunnen handelssancties en geopolitieke conflicten de bedrijfsplannen van multinationale ondernemingen verstoren en de vooruitzichten voor M&A-deals beïnvloeden.

De rol van regulering en beleid

Naast geopolitieke spanningen zijn er ook andere factoren die de M&A-activiteit in Europa kunnen beïnvloeden, zoals reguleringskwesties en overheidsbeleid. Fusies en overnames worden vaak onderworpen aan strikte regelgeving en toezicht van overheidsinstanties, wat de transactieprocessen kan vertragen of compliceren. Veranderingen in het regelgevingskader kunnen ook een impact hebben op de strategische besluitvorming van bedrijven en hun bereidheid om M&A-deals aan te gaan.

Hoe kunnen bedrijven omgaan met geopolitieke risico's?

Om de impact van geopolitieke risico's op M&A-activiteit te beperken, moeten bedrijven proactief strategieën ontwikkelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit kan onder meer het uitvoeren van grondige risicoanalyses en due diligence om potentiële geopolitieke risico's in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen. Het is ook belangrijk voor bedrijven om flexibel te blijven en zich aan te passen aan veranderende geopolitieke omstandigheden en marktomstandigheden.

Maxim Manturov, Hoofd Beleggingsonderzoek bij Freedom Finance Europe, zegt dat: "De activiteit op het gebied van fusies en overnames (M&A) wordt verwacht toe te nemen in 2024. Deze positieve vooruitzichten worden ondersteund door verschillende factoren:

  • Verbeteringen op financiële markten: Verwachtingen van lagere inflatie en mogelijke renteverlagingen dragen bij aan gunstigere financiële omstandigheden.
  • Opgestapelde vraag naar transacties: Er is een achterstand van potentiële transacties die kunnen worden geïnitieerd.
  • Strategische behoefte aan verandering: Veel bedrijven zijn actief op zoek naar aanpassingen en transformaties van hun bedrijfsmodellen, wat mogelijk M&A-initiatieven stimuleert.

Deze opleving wordt echter verwacht geleidelijker te verlopen in vergelijking met de dealactiviteit die werd gezien aan het einde van 2020 en het recordjaar 2021. De toegenomen kapitaalkosten worden voorspeld neerwaartse druk uit te oefenen op waarderingen, waarbij deelnemers aan deals meer waarde moeten genereren voor vergelijkbare rendementen."

(Afbeelding: Eurostat)

Vooruitzichten

Hoewel de vooruitzichten op een toename van M&A-activiteit in Europa positief zijn, mogen de impact van geopolitieke risico's niet worden onderschat. Geopolitieke spanningen en conflicten kunnen aanzienlijke obstakels vormen voor de opleving van de M&A-markt en de algemene economische groei in de regio belemmeren. Het is van vitaal belang voor bedrijven en investeerders om deze risico's nauwlettend in de gaten te houden en proactieve maatregelen te nemen om zich tegen deze uitdagingen te beschermen.

De beste brokers kunnen bedrijven en investeerders helpen bij het navigeren door de complexiteit van de markt en het ontwikkelen van strategieën om geopolitieke risico's te beheren. Het is essentieel om samen te werken met betrouwbare partners die expertise bieden op het gebied van investeringen en risicobeheer om succesvolle transacties te realiseren in een steeds veranderend geopolitiek landschap.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.