💼 Bescherm uw portfolio met de AI-aandelenselecties van InvestingPro − NU met tot wel 50% KORTINGBENUT DE SALE

Is verkopen eigenlijk wel verstandig?

Gepubliceerd 19-01-2022, 16:21

Waarom besluiten beleggers te verkopen en is dat eigenlijk wel verstandig? Een belangrijke overweging heet winstneming. De achterliggende vrees is dat die winst kan verdampen. Winst is pas winst als die in de portemonnee zit. Is dat wel zo? Vaak wordt de winst opnieuw belegd en daarmee zijn er opnieuw risico's. Bovendien is er wel goed gekeken naar de fundamentals, naar het potentieel en naar de prijs voordat de verkoop plaatsvindt?

Beleggers verkopen ook omdat koersen dalen en de vrees groeit dat de verliezen alleen maar groter worden. Dat lijkt in strijd met het aloude adagium van Buy low, sell high. Verkopen omwille van de koersdaling geeft hooguit andere beleggers nieuwe kansen.

Beleggers verkopen ook, omdat ze denken dat de markt bijna over zijn hoogtepunt heen is. Het timen van de markt is echter een kunst op zich. Die is weinigen gegeven. In de praktijk blijkt keer op keer, dat op termijn de ene high de andere opvolgt.

En dan nog iets. Als een belegger verkoopt, heeft hij dan een nieuwe belegging op het oog met een superieure opbrengst? Wat loopt hij eventueel mis door elders in te stappen? Wat mis je aan opbrengst als je niet elders instapt?

En als de belegger niet opnieuw instapt en de cash aanhoudt, is hij dan beter af dan wanneer hij was blijven zitten?

Kortom, louter verkopen omdat iets in waarde stijgt of daalt is misschien toch niet zo slim. Dat is vaak pure emotie en geen gedegen analyse. Bij verkopen hoort een gedegen analyse van onderliggende trends in de markt!

Tenslotte, verkopen omwille van de waardedaling impliceert dat het verlies permanent is. De belegger loopt op termijn bovendien het wonder van het samengestelde rendement mis en dat is misschien wel een doodzonde.

Belegd blijven is misschien wel de beste manier van doen. Onzin? Geklets? U zegt het maar.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.