😎 Exclusieve zomersale: tot wel 50% korting op de AI-aandelenselectie van InvestingProBENUT DE SALE

Februari Portefeuille +6.3%, +11% voor 2024

Gepubliceerd 19-03-2024, 22:31
US500
-
AEX
-
AAPL
-
COST
-
NVDA
-
MRVL
-
FUGR
-
AMD
-
CRM
-
AVGO
-
CAMB
-
MLXS
-
SMCI
-
OCI
-
ALVELg
-
0NV4
-
TKWY
-
OGN
-

Februari 2024, weer een mooi maand;

Macro-economische Ontwikkelingen en Rentes

In februari 2024 kenmerkten de financiële markten zich door een aanzienlijke volatiliteit, waarbij de rentetarieven en aandelenkoersen onder invloed stonden van diverse macro-economische factoren. Aan het begin van de maand bereikte het rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties een dieptepunt van 3.86%, wat resulteerde in een FOMO-rally (Fear of Missing Out) op de aandelenmarkten. Echter, gedurende de maand werden nieuwe inflatiecijfers gepubliceerd die licht boven de verwachtingen uitkwamen, waardoor de prognoses voor renteverlagingen in 2024 werden bijgesteld van 6 tot 7 keer met een kwart procent tot gemiddeld slechts 3 keer. Dit resulteerde in een stijging van het rendement op 10-jaars obligaties tot boven de 4.30% aan het einde van februari.

Hoewel deze ontwikkelingen enige onrust veroorzaakten, reageerden de aandelen- en obligatiemarkten relatief kalm, aangezien het macro-economische nieuws overwegend positief was. De verwachtingen van een aanstaande recessie werden naar achteren geschoven, vooral door positieve signalen zoals de aanhoudend lage werkloosheid, stijgende lonen en solide consumentenbestedingen in de Verenigde Staten. Daarentegen vertoonde de Europese economie tekenen van verzwakking, met een naderende stagnatie als gevolg van factoren zoals de verslechterende economische situatie in China, aanhoudend hoge energiekosten voor Europese bedrijven en een relatief gebrek aan snelgroeiende technologiebedrijven, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), in vergelijking met de Verenigde Staten.

De consensus was dat de Europese Centrale Bank binnenkort de eerste renteverlaging zou doorvoeren, mede vanwege de neerwaartse druk op de inflatie en toenemende zorgen over een mogelijke recessie.

Ondanks de renteschommelingen blijven de marktverwachtingen gericht op een daling van de rentetarieven in de toekomst, waarbij wordt voorspeld dat deze tegen het einde van 2024 kunnen dalen tot ongeveer 3%. Dit vooruitzicht wordt gunstig geacht voor zowel de obligatie- als de aandelenmarkten.

Aandelenmarkt

De aandelenmarkten vertoonden een voortzetting van de opwaartse trend die eind oktober 2023 begon, voornamelijk gesteund door beter dan verwachte resultaten voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar.

De winstcijfers over het laatste kwartaal waren over het algemeen positief en de vooruitzichten van bedrijven waren niet uitsluitend negatief, zij het niet buitengewoon optimistisch. Terwijl de Amerikaanse bedrijven een solide winstgroei kunnen verwachten, wordt voor Europese bedrijven een minder sterke groei voorzien.

De zogenaamde ‘Magnificent Seven’, die een aanzienlijk deel van de S&P500-index uitmaken, werden gekenmerkt door ultrahoge waarderingen, waardoor de algehele waardering van de markt boven het langetermijngemiddelde uitkwam. Wanneer deze aandelen buiten beschouwing worden gelaten, kan worden gesteld dat de S&P500-index relatief goedkoop is, met veel bedrijven die nog lang niet hun hoogste koersniveaus van 2021 hebben bereikt.

De aandelenmarkten bevinden zich op aanzienlijke hoogten, waarbij zelfs lichte teleurstellingen in financiële resultaten of managementprognoses genadeloos worden afgestraft. Niettemin herstelt een deel van de koersdalingen in deze volatiele handelsomgeving vaak snel.

Portefeuilleoverzicht

De portefeuille boekte een winst van 6.3% in februari, wat resulteerde in een jaarrendement van 11.0%. De AEX-index steeg respectievelijk met 4.2% en 8.3% voor het lopende jaar.

Gedurende de maand werden posities uitgebreid in OCI, Fugro en Takeaway (AS:TKWY), terwijl er winst werd genomen in Apple, Broadcom (NASDAQ:AVGO) en Costco (NASDAQ:COST). Daarnaast werden transacties uitgevoerd in Monolithic Power (NASDAQ:MPWR).

Belangen in The trade desk, Salesforce (NYSE:CRM), AMD (NASDAQ:AMD), ROKU (NASDAQ:ROKU), MongoDB (NASDAQ:MDB), Organon (NYSE:OGN) en Melexis (EBR:MLXS) werden afgestoten.

Belangrijkste Stijgers en Posities

Belangrijkste Stijgers:

  • Super Micro Computer: (NASDAQ:SMCI) +82.4%
  • Nvidia (NASDAQ:NVDA): +28.6%
  • Tod’s (LON:0NV4): +26.4%
  • Marvell (NASDAQ:MRVL): +21.3%
  • Fugro (AS:FUGR): +18.4%

Grootste Posities:

  • Campine (EBR:CAMB) 6.3%
  • Fugro NV (AS:FUGR): 5.8%
  • Velcan Holdings (LU:ALVELg): 5.8%
  • OCI (AS:OCI): 4.9%
  • Apple (NASDAQ:AAPL): 4.8%

Toekomstperspectieven

De focus ligt momenteel op het monetaire beleid van de Federal Reserve voor 2024, waarbij verwacht wordt dat de centrale bank dit jaar 3 tot 4 renteverlagingen van een kwart procent zal doorvoeren. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de Amerikaanse inflatie, waarbij met name de dienstensector en woningkosten hoog blijven, en de economische groei, die een snelle renteverlaging kan belemmeren.

Met AI als een belangrijke drijvende kracht achter groei, wordt elk bedrijf dat hiervan kan profiteren opgenomen in de portefeuilles, waarbij wordt verwacht dat de winstgroei in de dubbele cijfers zal blijven.

De elektrische automarkt blijft een uitdaging vormen, vooral omdat veel consumenten nog steeds de voorkeur geven aan hybride modellen vanwege beperkingen zoals de beperkte actieradius. Bovendien wordt de markt overspoeld door goedkopere Chinese elektrische voertuigen. Bedrijven met aanzienlijke blootstelling aan de Chinese markt worden vermeden, evenals die met belangen in commercieel onroerend goed, gezien de uitdagende situatie op de Amerikaanse kantorenmarkt.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.