🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Europese ambitie stuit op een weerbarstige werkelijkheid

Gepubliceerd 26-04-2022, 11:09
MAL
-
NICKEL
-

Het ambitieniveau van Europa is hoog, heel hoog. Dit deel van de wereld moet tegen 2050 CO2-neutraal zijn. En passant willen we onze afhankelijkheid van Russische energie verminderen en liefst de wereld uit helpen. Tenslotte wil Europa versneld overschakelen op renewables.

Er dreigt echter een enorme kloof te groeien tussen ambitie en de hardnekkige dagelijkse werkelijkheid. Er zijn nogal wat beren op de weg te ontwaren. Om maar eens wat te noemen. Om haar clean energy ambitie te verwezenlijk zal Europa tegen 2050 35X meer lithium nodig hebben en misschien wel 26X zoveel rara earths dan nu het geval is. En dan hebben we het even niet over grondstoffen als koper en nikkel.

Zoals de zaken er nu voor staan krijgt de wereld over pakweg 15 jaar te maken met een gebrek aan allerlei metalen. Dat tekort is deels te wijten aan achterblijvende investeringen in de mijnbouw en deels aan een sterk groeiende concurrentie. Steeds meer landen hebben die metalen nodig om ook CO2 neutraal te worden.

Europa kan een driesporenbeleid uitstippelen. De eerste is om te investeren in nieuwe mijnen. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. De lokale bevolking wil nog wel eens mordicus tegen zijn. Het tweede spoor is het bouwen van nieuwe raffinaderijen om ertsen te verwerken. Ook dat klinkt logisch, behalve als je kijkt naar de sterk gestegen energiekosten. Nu al is een deel van de capaciteit voor aluminium en zink vanwege de hoge energierekening stilgelegd.

Het derde spoor vraagt om investeringen in mijnbouwprojecten samen met betrouwbare partnerlanden. Die investeringen zijn bedoeld om de aanvoer van metalen over een lange periode zeker te stellen. In dit opzicht kan Europa nog heel veel leren van een land als China. dat land is al jaren doende de aanvoer van metalen, die het zelf niet heeft, veilig te stellen. Dat mag wat kosten.

Europa heeft echter de afgelopen decennia gemakzuchtig achterover geleund en bedrijven hebben alleen maar naar de aandeelhouderswaarde gekeken. De korte termijn zegevierde. Boontje komt nu om zijn loontje, mag je zeggen. Het wordt een heel gedoe en het gaat heel veel kosten om de ambities waar te maken.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.