🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Eerste tekenen van stagflatie?

Gepubliceerd 29-04-2024, 15:12
MSFT
-
PHG
-
GOOGL
-
GOOG
-

Waar vorige week de focus lag op de kwartaalcijfers van zowel Alphabet (NASDAQ:GOOGL) en Microsoft (NASDAQ:MSFT) gingen diverse macro-economische cijfers enigszins onopgemerkt voorbij. De eerste raming voor de groei voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Amerika kwam uit op 1,6 procent, dit was fors lager dan de 2,5 procent groei waar op werd gerekend. Daarnaast bleek de kern PCE-inflatie hoger uit te vallen. De kern PCE-prijzen zijn één van de belangrijkste maatstaven voor het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed). De kern PCE-prijzen geven een inzage in de trend van de inflatie. De huidige situatie waar de economische groei lager uitvalt dan verwacht, gecombineerd met een inflatiecijfer dat boven de economische groeit ligt, duidt op de eerste tekenen van een stagflatie-scenario. Van een volledig stagflatie-scenario kunnen we gelukkig nog niet spreken, daarvoor zullen de recente cijfers structureler van aard moeten zijn. Door huidige ontwikkelingen rekent de markt op steeds minder renteverlagingen dit jaar. Een renteverlaging in juni lijkt onwaarschijnlijk, de markt prijst een kans in van 36,5 procent dat de rente verlaagd zal worden. Momenteel houdt de markt rekening met een eerste renteverlaging in september, de kans daarop wordt ingeschat op 61,4 procent. Een renteverlaging in oktober lijkt zeer onwaarschijnlijk gezien de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de Fed prefereert doorgaans om een neutrale houding aan te nemen voor zulke invloedrijke evenementen.

Vinci laat solide cijfers zien

Het Franse concern dat onder andere bekend is van de tolwegen liet nette cijfers zien. Voor het eerste kwartaal steeg de concernomzet met 4,8 procent naar 15,73 miljard euro. Ondanks meerdere snelwegblokkades van protesterende boeren liet de omzet van de tolwegen een stijging zien van 3,2 procent. Door het aantrekkende vliegverkeer liet de afdeling Concessions een nette omzet stijging zien van 6,6 procent. De hoeveelheid passagiers heeft zelfs het niveau overtroffen van 2019, wat dus duidt op een aantrekkende markt voor vliegreizen. Het management van het Franse concern bevestigde de vooraf afgegeven outlook voor het jaar en verwacht dat de reisbewegingen voor zowel de tolwegen als de vliegvelden zullen toenemen dit jaar. Vinci Energies presenteerde ook sterk met een omzet groei van 5 procent. De vraag naar diensten en producten van de Energies tak werd hoofdzakelijk gedreven door de energie transitie en door digitale revolutie. De Cobra IS tak zag de omzet stijgen met 7,5 procent, vooral in grote Engineering, Procurement en Construction projecten. Daarnaast zag de constructie afdeling de vraag stijgen naar duurzame projecten wat leidde tot een sterke orderinname.

Philips verrast

De grootste uitschieter in de AEX is vandaag met afstand Philips (AS:PHG). Tijdens het publiceren van de kwartaalcijfers verraste het concern met een schikking omtrent de slaapapneu-apparaten in Amerika, de schikking kwam veel sneller dan verwacht. Philips schikte de zaak voor “slechts” 1 miljard euro. Menig analist verwachtte dat de schikking fors hoger zou uitvallen, zo rond de 3 miljard euro. De 1 miljard euro waarvoor geschikt is, zal Philips niet zelf volledig hoeven op te hoesten. Het concern sloot een overeenkomst met verzekeraars voor de dekking van de productaansprakelijkheidsclaims. Door de overeenkomst met de verzekeraars zal naar waarschijnlijkheid Philips de helft van de schikking zelf moeten betalen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.