Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Een slapende reus wordt wakker

Gepubliceerd 22-11-2022, 15:01
Geactualiseerd 20-01-2019, 11:00

De opkomst van een grootmacht

De afgelopen decennia was het meest tot de verbeelding sprekende verhaal op de financiële markten de spectaculaire opkomst en integratie van China in de wereldeconomie. Deze nieuwe economische grootmacht groeide uit tot de werkplaats van de wereld, overspoelde het westen met goedkope producten en droeg zodoende bij aan een historisch lage inflatie. De rente zakte steeds verder en de beurzen stegen naar ongekende hoogten.

Een geduchte concurrent

China is door zijn nieuw verworven positie op het wereldtoneel echter een geduchte concurrent van het westen geworden. De afgelopen jaren namen de politieke spanningen tussen de ambitieuze nieuwkomer en de Verenigde Staten steeds verder toe. Toenemende handelsrestricties en een oplevend nationalisme in het westen lijken een verdere globalisering in de weg te staan.

Een nieuwe gigant

In hetzelfde werelddeel lijkt een nieuwe gigant te ontwaken uit zijn slaap. Een land met 1,4 miljard inwoners. Een land met in omvang de 5e economie ter wereld, maar naar verwachting in 2027 na de Verenigde Staten en China nummer drie zal zijn. Een land dat gemeten naar beurswaarde van al zijn bedrijven inmiddels nummer vier is. Een land met het komend decennium de snelst groeiende economie. Een economie die twee keer zo hard groeit als China. Een land waarvan de gemiddelde leeftijd van de bevolking slechts 29 jaar bedraagt en een middenklasse heeft van naar schatting 350 miljoen mensen.

Eén van de vier BRIC’s

India dus. Het land was naast China aan het begin van deze eeuw één van de vier BRIC-landen. Beleggers zouden versteld staan wanneer ze hun geld niet in China hadden geïnvesteerd, maar in India. Een belegger die 30 jaar geleden een dollar in Chinese aandelen had geïnvesteerd zou daar nu 60 cent voor terugkrijgen. In India zou dezelfde belegger van zijn dollar er 8,2 hebben gemaakt. In de Verenigde Staten overigens 9,2 dollar.

Het nieuwe China

India is ver weg en staat cultureel op grote afstand van ons. Voor buitenlandse beleggers was het altijd moeilijk om in India te beleggen. De economie groeit echter hard en heeft een enorme potentie. De levensstandaard is nog laag maar neemt snel toe. De regering van het land grijpt de spanningen tussen China en het westen aan om het nieuwe China te kunnen worden. India presenteert zich als alternatief voor westerse investeerders. India beseft heel goed dat het westen minder afhankelijk van China wil worden.

Hervormingen

Het complexe belastingsysteem en de verouderde arbeidswetten zijn hervormd. Regels voor buitenlandse partijen die in India investeren zijn versoepeld. Met het ambitieuze Make in India-programma wil men de Indiase maakindustrie stimuleren. India is behoorlijk gedigitaliseerd. Het nationale programma Aadhaar droeg bij aan de ontwikkeling van de digitale infrastructuur. Het vrijwillige biometrische identiteitsprogramma van de overheid maakt belastingheffing, het openen van bankrekeningen, e-commerce en mobiele diensten voor 600 miljoen extra burgers mogelijk. 

Nog geen China

India is echter nog geen China. De infrastructuur is zwaar onderontwikkeld en de regelgeving sterk bureaucratisch. Het land importeert vrijwel alle energie uit het buitenland. India heeft een minder strak geleide centrale regering. De deelstaten hebben er veel macht. India importeert veel olie – tegen een flinke korting – uit Rusland. Het resultaat van een jarenlang partnership met Rusland, waar men niet zo maar afstand van wil doen. Het land betrekt een groot deel van zijn wapens uit Rusland. Daar staat weer tegenover dat de Verenigde Staten India’s grootste handelspartner zijn. De relatie met China lijkt echter te bekoelen, daar China’s verlies steeds meer de winst van India blijkt te zijn. 

Een boost voor de wereldeconomie

Het kostte India 31 jaar om zijn BNP met 3000 miljard dollar te laten groeien. De volgende 3000 miljard zullen maar zeven jaar in beslag nemen. Het BNP van India bevindt zich nu op het niveau van China in 2007, een achterstand van 15 jaar. De economie van India groeit echter veel sneller, de bevolking is jonger en redelijk goed opgeleid. Meer dan duizend Amerikaanse bedrijven werden reeds benaderd om de stap naar India te maken. Bijvoorbeeld Apple (NASDAQ:AAPL) deed dat. De komst van deze nieuwe economische grootmacht dient niet onderschat te worden en kan – net als de komst van China destijds - de wereldeconomie een enorme boost gaan geven. De BSE Sensex - ’s lands bekendste index- staat dit jaar overigens op een winst van drie procent.

Actuele commentaren

Denken de centrale banken nou echt dat zij monopolie behouden? "FORGET IT" !!! Het monetaire system (SWIFT betaal platform) heeft al een concurrent... .MIR
Een nieuwe gigant? De gigant bestond al lang!!! Werelddeel Europa / USA lijkt te ontwaken uit haar slaap. De alliantie BRI(I)CS(S)... is al lang wakker, de BRICS Digital Currency is on her way, backed by GOLD !!! De vraag is eigenlijk; "Wie slaapt er?" !!!
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.