Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Dow Jones - Koers Stabiliseert Rondom 34000 Punten Niveau

Gepubliceerd 30-01-2023, 10:29
DJI
-

De verwachtingen voor de US op de macro economische nieuwskalender van Investing  verschillen deze week nogal.

Zo is de verwachting voor het consumentenvertrouwen cijfer van morgen iets hoger dan dat van vorige maand en ook wordt er komende woensdag tijdens de rentevoet beslissing een iets hoger rentepercentage verwacht.

Aan de andere kant zijn de verwachtingen die zelfde woensdag voor de JOLTs Vacatures en de NFP en het werkloosheidscijfer die vrijdag worden gepresenteerd minder optimistisch.

Ergo, het is dus, volgens mij, maar net aan welke cijfers je als trader/belegger waarde hecht.

Als puur technisch trader laat ik mij er in ieder geval niet van de wijs door brengen. Hoogstens blijf ik op die dagen vanwege de (soms te) hoge volatiliteit aan de zijlijn.

Het lijkt er op de grafiek van de Dow Jones op dat ik niet de enige ben die op duidelijkheid aan het wachten is. 

Dow Jones Industrial Average index

De koers beweegt zich al vanaf 30 november in een trading range die ook de twee belangrijke ronde getallen van 33000 en 34000 punten bevat.

Ook vertelt een koers boven het 200 moving average mij dat de bias, het sentiment voor de index opwaarts is.

Echter datzelfde moving average wijst wel weer neerwaarts, wat een neerwaartse langere termijn trend indiceert. Ook de trendlijn tussen 5 januari van vorig jaar en vrijdag de dertiende van dit jaar is neerwaarts.

Het volume onder de grafiek is echter wel weer hoopgevend. Mede door het kwartaalcijferseizoen dat momenteel in volle gang is, is het volume al sinds verleden week vrijdag positief en enkele dagen zelfs hoger dan het 20 daags gemiddelde. Dit vertelt mij dat er voldoende kopers in de markt zijn om de koers omhoog te drukken.

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

Nu is het nog de vraag of dit voldoende zal zijn om het ronde getal van 34000 punten, de trendlijn én de bovengrens van de trading range te doorbreken.

Ik houd mijn kruit droog en wacht het in ieder geval even af.

Actuele commentaren

Ruim een week later had ik deze technische analyse ook kunnen schrijven, want veel veranderd (06/02/2023) is er niet.
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.