🔥 De premium AI-aandelenselecties van InvestingPro: nu tot 50% kortingBENUT DE SALE

De halvering van bitcoin in perspectief: een update na het evenement

Gepubliceerd 12-06-2024, 11:58
BTC/USD
-
BTC/USD
-
ETH/USD
-
ADA/USD
-
XRP/USD
-

De halvering van Bitcoin op 20 april 2024 is een van de belangrijke gebeurtenissen die recent geweest is. Dit evenement, waarbij de beloning voor het delven van nieuwe bitcoins werd gehalveerd van 6,25 naar 3,125 BTC per blok, heeft traditioneel geleid tot veel opwinding en speculatie binnen de markt. Nu de halvering heeft plaatsgevonden, is het tijd om te evalueren wat de impact is geweest en wat we kunnen verwachten voor de toekomst van Bitcoin.

Het Stock-to-Flow (S2F) Model: een analyse van bitcoin's schaarste

Een belangrijk concept om te begrijpen in de wereld van Bitcoin is het stock-to-flow (S2F) model. Dit model analyseert de verhouding tussen de voorraad van een bepaald goed en de jaarlijkse productie ervan. Voor Bitcoin wordt deze verhouding gebruikt om de schaarste van de cryptocurrency te meten en om voorspellingen te doen over toekomstige prijsbewegingen. Volgens het S2F-model zou de halvering van Bitcoin moeten leiden tot een toename van de prijs, aangezien de nieuwe aanbod van bitcoins op de markt wordt verminderd. Echter, de realiteit blijkt vaak anders te zijn.

De afnemende impact van bitcoin's halveringsevenementen

Hoewel de halvering van Bitcoin in het verleden heeft geleid tot prijsrally's, is de impact van deze gebeurtenis in de loop der jaren afgenomen. Dit komt voornamelijk door de toenemende mate van marktvolwassenheid en het groeiende besef dat de halvering niet automatisch leidt tot een explosieve stijging van de prijs. In plaats daarvan lijkt de markt steeds meer te reageren op andere factoren, zoals macro-economische trends, institutionele betrokkenheid en regelgevingsontwikkelingen.

De opkomst van alternatieve cryptocurrencies

Met de groeiende populariteit van altcoins zoals Ethereum, Ripple en Cardano heeft Bitcoin niet langer het monopolie over de cryptocurrency-markt. Deze alternatieve cryptocurrencies hebben hun eigen unieke eigenschappen en toepassingen, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor investeerders en gebruikers. Dit heeft geleid tot een grotere mate van diversificatie binnen de markt en kan de potentiële impact van de halvering van Bitcoin verder verzachten.

Recente marktontwikkelingen en vooruitzichten

Na de recente halvering handelde Bitcoin rond de $64,000 en wist dit niveau 17 dagen na het evenement vast te houden. Historisch gezien hebben halveringen altijd geleid tot een sterke waardestijging van BTC op de middellange termijn. Voorbeelden hiervan zijn de prijsstijgingen na de vorige halveringen:

  • Eerste halvering (november 2012): BTC-prijs steeg 100x in 1 maand
  • Tweede halvering (juli 2016): prijs steeg 30x in 6 maanden
  • Derde halvering (mei 2020): prijs steeg 8x in 12 maanden

Dit patroon kan worden verklaard door de afname in de toevoer van nieuwe bitcoins in omloop, gekoppeld aan een toenemende vraag. De toegenomen schaarste van BTC neigt er natuurlijk naar om de prijs op te drijven.

Marktsentiment en volatiliteit

Analisten denken dat Bitcoin de komende 1-2 maanden ongeveer dezelfde prijs zal behouden, handelend binnen een bereik met schommelingen van $10.000 aan beide zijden. Ze geloven dat dit komt doordat er op korte termijn geen grote veranderingen in de economie zullen zijn. Desalniettemin geloven analisten ook dat het recente halveringsevenement een positief effect zal hebben op de prijs later in het jaar.

De prominente crypto-analist Rekt Capital merkte op dat Bitcoin recentelijk onder de Re-Accumulation Range Low is gezakt, een patroon dat doet denken aan wat er in 2016 gebeurde. Destijds bedroeg de afwijking ongeveer -17%, terwijl die dit keer, in 2024, tot nu toe -6% bedraagt. Dit suggereert een minder ernstige neerwaartse beweging vergeleken met de vorige cyclus, wat wijst op een potentieel minder risicovol scenario voor Bitcoin in de huidige marktcyclus.

Met $95 miljoen aan long-liquidaties heeft de prijs van Bitcoin moeite om te herstellen van het steunniveau van $60.000. Een daling van 5% resulteerde in een significante bearish candle die deze steunzone doorbrak. Verhoogde FUD-sentimenten suggereren verder dat de prijs van Bitcoin mogelijk verder zal dalen.

De toekomst van bitcoin's halvering

Ondanks de recente volatiliteit blijven de vooruitzichten voor Bitcoin veelbelovend. Historische gegevens tonen aan dat Bitcoin aanzienlijke stijgingen kan ervaren in de periode na de halvering. Bijvoorbeeld, in de 12 maanden na de vorige drie halveringen in 2020, 2016 en 2012, steeg Bitcoin met respectievelijk 8069%, 284% en 559%. Deze gegevens suggereren dat er mogelijk een periode van sterke groei op komst is voor Bitcoin, zelfs te midden van recente uitdagingen.

Nathan Civile, Hoofd van het kantoor van Freedom24 in Nederland, zegt dat: "Gezien de recente stijging van de waarde van Bitcoin en de verwachting van het breken van zijn recordhoogte, vereist de beslissing om te investeren in Bitcoin een grondig begrip van marktdynamiek en de betrokken risico's. Bitcoin heeft in de loop der tijd aanzienlijke groei laten zien, zelfs voor degenen die op piekprijzen hebben gekocht. Het is echter zeer belangrijk om te realiseren dat het verleden geen garantie biedt voor toekomstige rendementen. De cryptocurrency-markt staat bekend om zijn volatiliteit en de prijzen kunnen snel fluctueren."

Het belang van een gediversifieerde portefeuille

Het is belangrijk om te benadrukken dat de halvering van Bitcoin slechts één van de vele factoren is die van invloed kunnen zijn op de cryptocurrency-markt. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het betreden van deze volatiele markt, kan het bouwen van een gediversifieerde portefeuille met verschillende cryptocurrencies en activaklassen een verstandige zet zijn. Door te investeren in meerdere assets, kunnen beleggers hun risico's spreiden en zich beter beschermen tegen onverwachte marktvolatiliteit. Dit benadrukt het belang van een goed doordacht en gebalanceerd beleggingsplan, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de korte- als langetermijnvooruitzichten van de markt. Bovendien kunnen Exchange-Traded Funds (ETF's) een toegankelijke optie zijn voor beleggers die blootstelling willen krijgen aan cryptocurrency zonder direct in individuele munten te investeren.

Terwijl de halvering van Bitcoin altijd voor opwinding heeft gezorgd binnen de cryptocurrency-markt, is het onwaarschijnlijk dat het dezelfde mate van sensatie zal veroorzaken als in het verleden. Hoewel de prijs van Bitcoin nog steeds cyclisch kan stijgen, lijkt de impact van de halvering af te nemen naarmate de markt volwassener wordt en alternatieve cryptocurrencies aan populariteit winnen. Dit betekent dat beleggers en waarnemers voorbereid moeten zijn op een meer gematigde reactie van de markt in de komende jaren, zelfs in het licht van deze belangrijke gebeurtenis binnen de Bitcoin-wereld. De toekomst van Bitcoin blijft echter veelbelovend, vooral met de opkomst van ETFs en de voortdurende acceptatie van cryptocurrencies in de financiële wereld.

 

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.