Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Coupon van 4,9% voor nieuwe obligatie Bristol-Myers Squibb 2027

Gepubliceerd 23-02-2024, 13:18
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

Bristol-Myers Squibb heeft nauwelijks enkele dagen geleden een opmerkelijke operatie afgerond op de primaire obligatiemarkt. Het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf heeft een lening gelanceerd met een looptijd van drie jaar en een vaste jaarlijkse coupon van 4,9%. De obligatie is momenteel beschikbaar op de secundaire markt.

De obligatie Bristol-Myers Squibb (BMS) 4,9% 22/02/2027 gaat aan 99,91% van de nominale waarde over de toonbank. Beleggers die deze lening in coupures van 2.000 dollar (+/- 1.844 euro) aankopen, rijven een rendement binnen van 4,93%.

Standard & Poor’s bedacht de obligatie met een A rating in de investment-gradecategorie.

Deze lening met een looptijd van drie jaar maakt deel uit van een grotere cashronde waarbij BMS in totaal 13 miljard dollar (+/- 12 miljard euro) oogstte, verdeeld over negen nieuwe lijnen. De beleggers van het eerste uur lieten zich niet onbetuigd en vulden het orderboekje met maar liefst 85 miljard dollar (+/- 78,4 miljard euro).

Karuna Therapeutics en RayzeBio

De obligatiemarkt lijkt hiermee zijn zegen te geven aan de strategie van BMS, want de opgehaalde fondsen zullen worden aangewend voor de overname van biotechbedrijf Karuna Therapeutics. Dat is een specialist in de neurowetenschappen die heel binnenkort in de VS een middel tegen schizofrenie zal lanceren.

Verder zal ook de overname gefinancierd worden van RayzeBio, een specialist in radiofarmaceutische geneesmiddelen waarmee kankertumoren heel precies kunnen worden behandeld.

Met deze twee in december aangekondigde overnames krijgt BMS enkele nieuwe producten in handen. Wat het Amerikaanse farmabedrijf goed uitkomt, want voor sommige van de eigen producten vervalt het octrooi de komende jaren.

Oncologie, hematologie, immunologie…

Bristol-Myers Squibb omschrijft zichzelf als een specialist in biofarmaceutische producten. Zijn missie is een antwoord bieden op de nog niet behandelde noden van patiënten met ernstige aandoeningen op het vlak van oncologie, hematologie, immunologie, cardiovasculaire ziekten en neurologie.

Volgens het laatste jaarrapport boekte BMS in 2023 een omzet van 45 miljard dollar (+/- 41,5 miljard euro). Op Wall Street loopt de beurskapitalisatie op tot circa 103 miljard dollar (+/- 95 miljard euro).

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.